global Personalia

Beata Rusinowicz nową Dyrektor Zarządzającą ALSTOM w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

Alstom powołał Beatę Rusinowicz na stanowisko Dyrektor Zarządzającej w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich. Jako osoba kierująca działalnością Alstom na tych rynkach, nowa Dyrektor będzie nadzorować wyznaczanie i realizację strategicznych celów w obszarze taboru kolejowego, systemów sterowania ruchem kolejowym oraz usług, zgodnie z globalną długoterminową strategią. Alstom stale rozwija działalność operacyjną w Polsce, dlatego rolą Beaty będzie dalsza integracja spółki Alstom w Polsce, działającej w ramach czterech oddziałów w Warszawie, Chorzowie, Katowicach i Wrocławiu.

Beata Rusinowicz objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich
Beata Rusinowicz objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

– Awans Beaty Rusinowicz jest potwierdzeniem naszego promowania lokalnej kadry menedżerskiej i talentów, którym zapewniamy stałą możliwość poszerzania kompetencji i przyczyniania się do rozwoju naszej firmy. Beata jest członkiem zespołu Alstom od prawie 25 lat. W tym czasie zarządzała wieloma ważnymi projektami, które przyczyniły się do wzmocnienia efektywności naszej organizacji w Polsce. Jestem przekonany, że jej przywództwo pozwoli firmie Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich doskonalić działalność operacyjną, wykorzystać globalny zasięg oraz zwiększyć obecność w kluczowych segmentach naszej branży – deklaruje Antonio Moreno, Dyrektor Zarządzający Alstom w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Beata Rusinowicz pełniła przed nominacją funkcję Dyrektora Finansowego na Polskę, Ukrainę i Kraje Bałtyckie, od 2021 roku była także Członkiem Zarządu Alstom Polska. W minionych latach kierowała kluczowymi dla Alstom projektami lokalnymi i międzynarodowymi, obejmującymi swym zakresem wiele jednostek biznesowych i funkcji, w tym obszar finansowy, prawny, operacje, zaopatrzenie, przetargi i sprzedaż.

Do firmy dołączyła w 2000 roku do zespołu zarządzania projektami, gdzie była odpowiedzialna za projekty tramwajowe dla polskich odbiorców (w tym dla przedsiębiorstw miejskich w Warszawie i Szczecinie). Następnie, wraz z rozwojem kompetencji produkcyjnych zakładów Alstom w kraju, odpowiadała za transfer do Polski technologii wytwarzania komponentów taboru kolejowego. W kolejnych latach zdobywała bogate doświadczenie menadżerskie zarówno w Polsce – na różnych stanowiskach w obszarze ofertowania i dokumentacji przetargowej, księgowości, analityki finansowej i kontrolingu – jak również w zakładzie Alstom w La Rochelle we Francji – gdzie współpracowała z międzynarodowym zespołem przy projektach tramwajowych.

– Jestem dumna z nowego rozdziału w mojej wieloletniej przygodzie z Alstom. Mam szansę kierować fantastycznym zespołem profesjonalistów, którzy zbudowali silną pozycję Alstom na polskim i środkowoeuropejskim rynku kolejowym. Przed nami bardzo ciekawe projekty, dzięki którym mobilność może być jeszcze bardziej inteligenta, przyjazna środowisku, zrównoważona i dostępna dla wszystkich. Cieszę się, że technologie, które stworzyliśmy i stale udoskonalamy – m.in. koleje dużych prędkości, rozwiązania wodorowe, pociągi autonomiczne i systemy cyfrowe – wywarły istotny wpływ na rozwój lokalnego przemysłu. Chcemy być nadal siłą napędową innowacji w branży kolejowej – dodaje Beata Rusinowicz, Dyrektor Zarządzająca Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

 

Dodaj komentarz