Raport z Polski Wydarzenia

Ile kobiet pracuje na polskiej kolei? Mamy najnowsze dane!

Na polskiej kolei pracuje obecnie ponad 25 tys. kobiet – wynika z najnowszych danych (marzec 2022 r. ) przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Ważną legitymację maszynisty posiada 57 pań. Najmłodsza ma 21 lat, najstarsza – 54.

Kobiety zasiadają m.in. za pulpitem składów Kolei Mazowieckich (Fot. Koleje Mazowieckie)
Kobiety zasiadają m.in. za pulpitem składów Kolei Mazowieckich (Fot. Koleje Mazowieckie)

Na kolei zatrudnionych jest 30 kobiet, które są czynnymi maszynistkami posiadającymi licencję i świadectwo maszynisty. W trakcie szkolenia na świadectwo maszynisty jest 17 Pań posiadających licencję. Natomiast 10 kobiet z ważnymi licencjami maszynisty nie podjęło jeszcze zatrudnienia.

Dane zebrane za rok 2020 z polskich przedsiębiorstw kolejowych pokazują, że na wszystkich stanowiskach w sektorze kolejowym zatrudnionych jest blisko 30% Pań. Największą ich reprezentację znajdziemy u zarządców infrastruktury – to ponad 1/3 personelu. Kobiety zdominowały zawód dróżnika przejazdowego, a także dyżurnego ruchu. W kilkunastu przedsiębiorstwach zajmujących się przewozami pasażerskimi Panie stanowią ponad 27%, a najmniejszą ich reprezentację znajdziemy u przewoźników towarowych – ok. 21%.

Ile osób pracowało na kolei w 2019 r.?

Dane z krajów Unii Europejskich zbierane do 2018 roku pokazują, że udział kobiet zatrudnionych u przewoźników kolejowych waha się od 8 % w Irlandii do 51% w Estonii. Wśród zarządców infrastruktury te liczby wynoszą od 8% w Słowenii do 50% również w Estonii.  Liczbowo najwięcej Pań pracuje we Francji: 30,5 tys. u przewoźników i ok. 28 tys. w zarządach infrastruktury. Należy tu jednak pamiętać, że na francuskiej kolei pracuje ponad 215 tys. osób. W całej Europie na 947 tys. pracowników kolei zatrudnionych jest 190 tys. kobiet (20%).

Dodaj komentarz