Analizy

Ile osób pracowało na kolei w 2019 r.?

Urząd Transportu Kolejowego zaprezentował statystykę zatrudnienia na kolei w roku 2019. Jak wynika z danych, na kolei pracowało w minionym roku 92 189 osób, co daje wynik o 970 osób więcej, niż w roku 2018.

Fot. ilustracyjne / CC

Największym pracodawcą wciąż pozostaje Grupa PKP, której trzy spółki PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity zatrudniały na koniec 2019 r. łącznie ponad 64 tys. osób. W sektorze przewozów pasażerskich zatrudnionych było 23 240 osób, w sektorze przewozów towarowych – 28 332 osób.

Analizując poziom zatrudnienia u przewoźników pasażerskich w latach 2010 – 2019, wyraźnie zaznaczają się dwie tendencje:

  • od 2010 r. do 2014 r. obserwujemy gwałtowny spadek zatrudnienia – z 26 680 osób w 2010 r. do 22 760 w 2014 r.
  • w latach 2015-2018 stabilizację zatrudnienia na poziomie ok. 22 600 osób.

W 2019 r. widoczny był wzrost liczby zatrudnionych, który związany był m.in. z pojawieniem się nowych przewoźników na rynku oraz dodatnim bilansem zatrudnienia w większości istniejących spółek.