global

Ivan Yuryk został p.o. Przewodniczącego Rady Kolei Ukraińskich (UZ)

Ivan Yuryk został nowym p.o. Przewodniczącego Rady Ukrzaliznytsia. Zastąpił on Zhelko Marcheka, który (decyzją Gabunetu Ministrów Ukrainy, zasugerowaną przez Radę Nadzorczą UZ) został zwolniony ze stanowiska.

Decyzję o zwolnieniu Marcheka ze stanowiska GMU podjął 15 kwietnia.

Ivan Yuryk został powołany na członka Rady Nadzorczej Ukrzaliznytsia w czerwcu 2018 r. Uczestniczył on w pracach komitetów ds. strategii, finansów i audytu; a następnie, w czerwcu 2019 r., został wybrany na stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu. Od tego czasu odpowiada za strategiczne finanse i inwestycje.

– W trakcie kadencji Ivana Yurika Ukrzaliznytsia znacznie poprawiła swoją sytuację finansową i wyniki, dzięki czemu uzyskała dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych na korzystnych warunkach – zaznacza zarząd UZ. – Rada Nadzorcza jest przekonana, że ​​pod tymczasowym kierownictwem Ivana Yurika, Ukrzaliznytsia będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne decyzje zarządcze w celu utrzymania stabilności i zdolności finansowej oraz operacyjnej.

 

Ivan Yuryk będzie pełnił obowiązki szefa Ukrzaliznytsia do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i powołania nowego szefa.

Dodaj komentarz