Raport z Polski

Jak Tarcza Antykryzysowa wesprze kolej?

Działania podejmowane w ramach Tarczy Antykryzysowej będą wspierać także pracowników kolei. Urząd Transportu Kolejowego informuje o ważności szkoleń, przeprowadzeniu egzaminów okresowych oraz wydłużeniu ważności badań lekarskich. Poznajcie szczegóły.

Szkolenia okresowe i sprawdziany wiedzy umiejętności maszynistów:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia, sprawdzianu albo egzaminu przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia, sprawdzianu albo egzaminu ulega przedłużeniu o 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii), albo stanu epidemii.

Egzaminy okresowe dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych, kierowników pociągu, ustawiaczy, manewrowych, rewidentów taboru, automatyków, toromistrzów, dróżników przejazdowych oraz prowadzących pojazdy kolejowe

Czytaj dalej >