Raport z Polski

Jak Tarcza Antykryzysowa wesprze kolej?

Działania podejmowane w ramach Tarczy Antykryzysowej będą wspierać także pracowników kolei. Urząd Transportu Kolejowego informuje o ważności szkoleń, przeprowadzeniu egzaminów okresowych oraz wydłużeniu ważności badań lekarskich. Poznajcie szczegóły.

Szkolenia okresowe i sprawdziany wiedzy umiejętności maszynistów:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia, sprawdzianu albo egzaminu przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia, sprawdzianu albo egzaminu ulega przedłużeniu o 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii), albo stanu epidemii.