Raport z Polski

Patryk Demski członkiem zarządu ds. nieruchomości spółki CPK

Patryk Demski został członkiem zarządu ds. nieruchomości spółki Centralny Port Komunikacyjny. Jego powołania, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, dokonała Rada Nadzorcza.

Konkurs na członka zarządu ds. nieruchomości ogłoszony został 20 marca. Kandydaci musieli spełnić szereg warunków opisanych w postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej spółki.

Patryk Demski w CPK nadzorować będzie Biuro Zagospodarowania Przestrzennego i Biuro Zarządzania Nieruchomościami. Jego zakres obowiązków obejmuje m.in. rozpoczęcie procesu nabywania gruntów pod planowaną inwestycję, utworzenie zasobu nieruchomości CPK, koordynacja procesu zabezpieczenia gruntów zamiennych oraz współpraca z innymi podmiotami w sprawie zagospodarowania przestrzennego wokół CPK.

Czytaj dalej >