Pasażer

Koleje Wielkopolskie rozszerzają ofertę biletu miesięcznego za 1 zł

Koleje Wielkopolskie rozszerzają grupę osób uprawnionych do korzystania z oferty specjalnej „Bilet miesięczny za 1 zł”. Kto może z niej skorzystać?

Od soboty 23 maja z oferty skorzystać mogą:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni;
  • ratownicy medyczni;
  • dyspozytorzy medyczni;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia;
  • opiekunowie medyczni;
  • radiolodzy i elektroradiolodzy;
  • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;

Przy zakupie biletu należy mieć przy sobie aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające nazwę wykonywanego zawodu.

Dodaj komentarz