Analizy Pasażer

Wymiana pasażerska w Polsce w 2023 r.

W Polsce w 2023 r. około trzech tysięcy stacji bądź przystanków kolejowych stanowiło miejsce zatrzymania się pociągu pasażerskiego. Ponad 80% podróżnych w 2023 r. wsiadało i wysiadało na 355 stacjach, których dobowa wymiana pasażerska przekracza 1 000 osób. Najwięcej takich stacji było na Mazowszu – 111. W przypadku 1 329 stacji dobowa wymiana wyniosła ponad 100 osób. Jest to o 100 stacji więcej niż w 2022 r.

Wielkość wymiany pasażerskiej w Polsce w 2023 r. to 744,3 mln wsiadających i wysiadających (wzrost o 9,2% w stosunku do 2022 r.). Duże aglomeracje odgrywają najważniejszą rolę w przewozach. Stacje zlokalizowane w 18 miastach, które są siedzibą urzędów władz wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra), były odpowiedzialne za 42,38% wymiany pasażerskiej w Polsce.

Stacje o dobowej wymianie powyżej 1 000 osób wypracowały 81,5% całej wymiany pasażerskiej w Polsce. W ubiegłym roku było 355 takich stacji – o 27 więcej niż w 2022 r. Najwięcej stacji o dobowej wymianie pasażerskiej powyżej 1 000 osób zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim. W 2023 r. było to 111 stacji. W województwie podlaskim taką stacją jest tylko Białystok. W województwie świętokrzyskim było ich 4: Kielce, Skarżysko-Kamienna, Sędziszów i Jędrzejów.

Dla wielu stacji wymiana pasażerska w 2023 r. była najwyższa w historii pomiarów wymiany, co wskazuje na odbudowę potencjału do wartości z początku XXI wieku. W przypadku 1 329 stacji dobowa wymiana przekraczała 100 osób. Pasażerowie z tych stacji odpowiadali za 97,5% wymiany pasażerskiej. W przypadku 542 stacji (40,8%) z tego zakresu liczba osób wsiadających bądź wysiadających nie przekraczała 10 osób na jedno zatrzymanie.

Możliwość skorzystania z pociągów dalekobieżnych przewoźnika PKP Intercity średnio minimum 10 razy na dzień była zagwarantowana na 205 stacjach. Było to blisko 95% wymiany tego przewoźnika, pomimo że jego pociągi zatrzymywały się więcej niż 100 razy w roku w 478 miejscach.

W wielu przypadkach wymiana pasażerska była realizowana na stacjach, gdzie komunikacja możliwa była dzięki zastosowaniu komunikacji zastępczej. Czasami była ona realizowana przez cały 2023 r.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz