Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Kończy się ważność legitymacji studenckich! Od kiedy nowy hologram?

Minister Edukacji i Nauki uchylił decyzję, na podstawie której studenci i doktoranci mogli korzystać ze zniżek na podstawie hologramu wydanego do 31 marca 2020 r. Nowy trzeba uzyskać do 15 października, wówczas wejdą w życie przepisy regulujące kwestię ważności legitymacji studenckich w czasie pandemii.

Posiadacz legitymacji studenckiej lub doktoranckiej ważnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (do 31 marca 2020 r.) może podróżować na podstawie biletu ulgowego bez konieczności uzyskania nowego hologramu tylko do 14 października 2021 r.

Legitymacje studenckie i doktoranckie były ważne w okresie tego ograniczenia i będą ważne jeszcze przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Oznacza to, że studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020, tylko do 14 października 2021 r. Na podróże po tej dacie konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym już wcześniej musieli posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.

Dodaj komentarz