Inwestycje Wydarzenia

Trakcja S.A. komentuje doniesienia PKP PLK dot. opóźnień na linii Bronów – Wisła Głębce

Spółka Trakcja S.A. odniosła się do komunikatu PKP Polskich Linii Kolejowych oraz informacji zamieszczonej na portalu raportkolejowy.pl dot. przesunięcia uruchomienia połączenia kolejowego do Wisły.

Fot. Phil Richards from London, UK – 10.05.16 Wisła Głębce, Wikimedia Commons

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w pierwszym komunikacie dot. opóźnień na modernizowanej linii kolejowej Bronów – Wisła Głębce poinformowała, że problemy wynikają z opóźnień w dostawie urządzeń firmy Bombardier. Prostując informacje, jako przyczynę wskazała opóźnienia w prowadzeniu projektu przez firmę Trakcja S.A. Spółka odniosła się do zarzutów.

W przesłanym do redakcji „Raportu Kolejowego” piśmie informuje, że spółka Trakcja S.A. jest Generalnym Wykonawcą, który prace w zakresie sterowania ruchem kolejowym zlecił podwykonawcy – Kolejowym Zakładom Automatyki S.A. w Katowicach. Dostawcą urządzeń w ramach zadania jest spółka Bombardier Transportation (ZUWS) Polska Sp. z o.o.

Prace przy rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Bronów – Wisła Głębce przez Skoczów, podzielone zostały przez zamawiającego na trzy części.

TRAKCJA S.A. realizuje zadanie A – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bronów – Wisła Głębce – informuje spółka. – Zadania B oraz C są realizowane na podstawie odrębnych umów z Zamawiającym z odrębnymi, niezależnymi od działań spółki Trakcja S.A. podmiotami.

Projektowanie i wykonanie prac budowlanych w branży srk na stacjach objętych włączeniem do Lokalnego Centrum Sterowania Skoczów jest realizowane przez Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Kraków.

– Z posiadanych przez Trakcję S.A. informacji wynika, że w tym zakresie dostawcą urządzeń także jest Bombardier. Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że obszary problematyczne do których odniósł się m.in. Zamawiający – PKP PLK S.A. w komunikatach przesłanych do mediów, dotyczą zakresu wykonywanego przez podmioty realizujące zadania A oraz C – informuje spółka. – Pokreślenia wymaga, że zakresy oraz terminy uruchomienia urządzeń sterowania ruchem kolejowym obu zadań mają wpływ na przywrócenie ruchu kolejowego. PKP PLK w swoich komunikatach prasowych pomija fakt złożoności zleconego zakresu dostaw, robót, odbiorów oraz konieczności koordynacji wielu podmiotów realizujących zadania.

W wyniku sytuacji podmioty odpowiedzialne za realizację prac na wspomnianej trasie zobowiązane zostały do wyjaśnień.

– W świetle otrzymanych na tej podstawie informacji, pomiędzy podwykonawcą zadania A – Kolejowymi Zakładami Automatyki S.A. Katowicach, przy udziale Generalnego Wykonawcy zadania A – Trakcja S.A., Generalnym Wykonawcą zadania C – Krakowskimi Zakładami Automatyki S.A., a dostawcą rozwiązań srk – firmą Bombardier, toczą się aktualnie zaawansowane rozmowy w przedmiocie rozwiązania sytuacji i umożliwienia ukończenia zadania inwestycyjnego, a tym samym wznowienia ruchu kolejowego na przedmiotowym odcinku – podkreślają przedstawiciele spółki Trakcja.

W informacji, którą wcześniej podaliśmy wynika, że za opóźnienia odpowiedzialna jest tylko spółka Trakcja, co wobec powyższego jest informacją nieścisłą.

Dodaj komentarz