Raport z Polski

Minister Jerzy Kwieciński laureatem Samorządowego Oskara

21 października br. odbyła się uroczystość wręczenia po raz XXI Nagrody im. Grzegorza Palki. Nagroda przyznawana jest raz w roku przez Ligę Krajową w trzech kategoriach: ogólnopaństwowej, samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz za działania w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

– Dziękuję Lidze Krajowej za uznanie i przyznane mi dzisiaj wyróżnienie. Ma ono dla mnie szczególne znaczenie. Serdeczne gratulacje składam również wszystkim laureatom. Przyjmijcie moje podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Życzę Państwu, aby Wasze wysiłki były zawsze dostrzegane i doceniane przez mieszkańców.
– mówił Jerzy Kwieciński

Dodaj komentarz