Aktualności Publikacje Firm Wywiady

Nacisk na innowacyjne rozwiązania [WYWIAD]

Grupa Technitel, korzyści ze współdziałania oraz praktyczne działania – o tych tematach rozmawialiśmy z Piotrem Kubickim, Dyrektorem Rozwoju Grupa Technitel SA.

Na początek proszę przypomnieć koncepcję powołania do życia Grupy Technitel?

Koncepcja powołania do życia Grupy Technitel pochodzi z bieżącej obserwacji rynku, na którym działamy oraz branż, w ramach których się poruszamy.

Grupa Technitel prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz energetyki. Nasza aktywność nie skupia się wyłącznie na rynku polskim. Od kilku lat działamy z powodzeniem na rynku norweski oraz niemieckim. Przedmiotem działalności Grupy jest kompleksowe wsparcie klientów biznesowych oraz jednostek budżetowych w zakresie realizacji inwestycji, remontów, a także bieżącej eksploatacji oraz obsługi infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej. Zatrudniamy kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych inżynierów, elektromechaników i automatyków.

Od początku istnienia Grupa Technitel kładzie duży nacisk na rozwiązania innowacyjne związane z transmisją danych oraz budową sieci szerokopasmowych. Spółki tworzące Grupę Techniczną stale współpracują z zakładami energetycznymi, wodnokanalizacyjnymi oraz dostawcami rozwiązań sieciowych dedykowanych do pracy w systemach wymagających niezawodności, rozwijając swoje kompetencje w zakresie specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych.

Grupa Technitel przez lata swojej działalności na polskim rynku stała się synonimem wysokiej jakości, solidności, indywidualnego podejścia do klienta oraz innowacyjności w rozwiązaniach dla telekomunikacji oraz energetyki. Swoje sukcesy zawdzięcza dywersyfikacji zadań w poszczególnych spółkach, jak również innowacyjnym technologiom i produktom wdrożonym na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia działalności. Spółki Grupy Technitel są laureatami wielu prestiżowych konkursów branżowych.

Nasze spółki to naczynia powiązane, wzajemnie uzupełniające się. Działamy w różnych branżach, ale dzięki temu mamy przewagę konkurencyjną i to nie tylko dlatego, że jesteśmy w stanie zdywersyfikować nasze działania, ale przede wszystkim dlatego, iż widzimy rynek jako całość. Nasi pracownicy na bieżąco analizują zapotrzebowania rynku, nasi handlowcy szukają nowych dróg wejścia na interesujące nas rynku, a kadra zarządzająca wdraża nowe rozwiązania rynkowe, nie tylko na płaszczyźnie samej produkcji czy oferty, ale także w ramach zarządzania samą organizacją czerpiąc wzorce od najlepszych.

Czym takie współdziałanie rożni się od samodzielności? Jakie są korzyści z funkcjonowania w Grupie?

Najważniejszym elementem gry biznesowej to prosto sformułowanie: „duży może więcej”. W początkowym okresie działalności spółki funkcjonujące w ramach Grupy Technitel były osobnymi tworami, a ich stworzenie to przede wszystkim chęć odkrycia nowego rynku zbytu. Ale dość szybko okazało się, że łącząc swoje siły w jeden główny podmiot organizacyjny korzystamy z efekty synergii. Nasza efektywność, nasza rozpoznawalność, wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi zespołami – wszystko to uzyskało nowy wymiar w jakości.

Dodaj komentarz