Aktualności Publikacje Firm Wywiady

Nacisk na innowacyjne rozwiązania [WYWIAD]

Grupa Technitel, korzyści ze współdziałania oraz praktyczne działania – o tych tematach rozmawialiśmy z Piotrem Kubickim, Dyrektorem Rozwoju Grupa Technitel SA.

Piotr Kubicki

Na początek proszę przypomnieć koncepcję powołania do życia Grupy Technitel?

Koncepcja powołania do życia Grupy Technitel pochodzi z bieżącej obserwacji rynku, na którym działamy oraz branż, w ramach których się poruszamy.

Grupa Technitel prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz energetyki. Nasza aktywność nie skupia się wyłącznie na rynku polskim. Od kilku lat działamy z powodzeniem na rynku norweski oraz niemieckim. Przedmiotem działalności Grupy jest kompleksowe wsparcie klientów biznesowych oraz jednostek budżetowych w zakresie realizacji inwestycji, remontów, a także bieżącej eksploatacji oraz obsługi infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej. Zatrudniamy kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych inżynierów, elektromechaników i automatyków.

Od początku istnienia Grupa Technitel kładzie duży nacisk na rozwiązania innowacyjne związane z transmisją danych oraz budową sieci szerokopasmowych. Spółki tworzące Grupę Techniczną stale współpracują z zakładami energetycznymi, wodnokanalizacyjnymi oraz dostawcami rozwiązań sieciowych dedykowanych do pracy w systemach wymagających niezawodności, rozwijając swoje kompetencje w zakresie specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych.

Grupa Technitel przez lata swojej działalności na polskim rynku stała się synonimem wysokiej jakości, solidności, indywidualnego podejścia do klienta oraz innowacyjności w rozwiązaniach dla telekomunikacji oraz energetyki. Swoje sukcesy zawdzięcza dywersyfikacji zadań w poszczególnych spółkach, jak również innowacyjnym technologiom i produktom wdrożonym na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia działalności. Spółki Grupy Technitel są laureatami wielu prestiżowych konkursów branżowych.

Nasze spółki to naczynia powiązane, wzajemnie uzupełniające się. Działamy w różnych branżach, ale dzięki temu mamy przewagę konkurencyjną i to nie tylko dlatego, że jesteśmy w stanie zdywersyfikować nasze działania, ale przede wszystkim dlatego, iż widzimy rynek jako całość. Nasi pracownicy na bieżąco analizują zapotrzebowania rynku, nasi handlowcy szukają nowych dróg wejścia na interesujące nas rynku, a kadra zarządzająca wdraża nowe rozwiązania rynkowe, nie tylko na płaszczyźnie samej produkcji czy oferty, ale także w ramach zarządzania samą organizacją czerpiąc wzorce od najlepszych.

Czym takie współdziałanie rożni się od samodzielności? Jakie są korzyści z funkcjonowania w Grupie?

Najważniejszym elementem gry biznesowej to prosto sformułowanie: „duży może więcej”. W początkowym okresie działalności spółki funkcjonujące w ramach Grupy Technitel były osobnymi tworami, a ich stworzenie to przede wszystkim chęć odkrycia nowego rynku zbytu. Ale dość szybko okazało się, że łącząc swoje siły w jeden główny podmiot organizacyjny korzystamy z efekty synergii. Nasza efektywność, nasza rozpoznawalność, wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi zespołami – wszystko to uzyskało nowy wymiar w jakości.

Korzyści z funkcjonowania w Grupie są proste. I mają wymiar nie tylko zewnętrzny, ale także wewnętrzny. Pamiętajmy, że organizacja to przede wszystkim ludzie, którzy w niej i dla niej pracują. Działając w pojedynkę nie bylibyśmy w stanie zapewnić im takich warunków pracy, jak w grupie, a sami pracownicy nie mieliby szansy sprawdzenia własnych umiejętności w tak różnorodnych projektach. Nasza symbioza jest świadoma i w pełni wykorzystywana. Dzięki temu zwiększyliśmy swój potencjał w docieraniu do Klienta, oferowaniu mu lepszej wartości produktów i usług, dawaniu Klientowi pewności, że niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych, nasze możliwości są znacznie większe niż konkurencji. Istotne jest także nasze doświadczenie w wielu branżach, które nie zawsze są ze sobą ściśle związane. Ale dzięki temu nasza oferta jest faktycznie skrojona bardzo indywidualnie dla każdego Klienta, dla każdego projektu, z jednoczesnym zapewnieniem nieszablonowych rozwiązań.

Bycie częścią takiego zespołu jest niezwykłym doświadczeniem. Trzeba nauczyć się, aby być przede wszystkim wiarygodnym i pozyskać wsparcie w firmie, zanim rozpocznie się poważne zmiany, zanim wprowadzi się nowy produkt, usługę czy samą organizację na nieznane wody.

Aby nasze spółki mogły przejść do następnego etapu rozwoju, musieliśmy przezwyciężyć pewne zakorzenione wyobrażenia, które były zarówno w naszej kadrze kierowniczej, jak i w podejściu naszych Kontrahentów do takiego wielobranżowego działania. Nie jesteśmy korporacją, ale biorąc pod uwagę rozwój i rozrost spółek w Grupie Technitel konieczne stało się wprowadzenie pewnych mechanizmów korporacyjnych, które stają się niezbędne w aktywnym działaniu na rynkach branżowych.

Przejdźmy teraz do działań praktycznych. Zakres Waszych działań jest dość obszerny – które realizacje były dla Was najciekawsze, a które najtrudniejsze?

To prawda. Zakres naszych działań już teraz jest dość obszerny, ale nie zamykamy się na to co już mamy. Cały czas szukamy nowych rynków, nowych produktów, nowych grup docelowych. Trudno mi będzie odpowiedzieć na drugą część pytania, ponieważ nie dzielimy naszych realizacji na ciekawsze czy mniej ciekawe, trudne czy łatwe. Każdy projekt ma swój własny zespół wykonawczy, złożony z ekspertów w danej dziedzinie. To co ciekawe czy trudne dla jednego zespołu, nie jest dla innego, a w skali całej Grupy Technitel każde doświadczenie jest pouczające i motywujące. Jeśli jednak miałbym coś wybrać to te projekty, które przenikają się w ramach różnych branż – ostatnio najczęściej mamy takie projekty w branży kolejowej. Wymagają dużej uwagi, doskonałego przygotowania zespołów i nieszablonowego myślenia oraz szybkiego reagowania na warunki.

Grupa Technitel przez lata swojej działalności na polskim rynku stała się synonimem wysokiej jakości, solidności, indywidualnego podejścia do klienta oraz innowacyjności w rozwiązaniach dla telekomunikacji oraz energetyki

Mnie szczególnie zainteresowały te związane z elektromobilnością, czyli dostosowana w zasadzie do wszelkich potrzeb stacje ładowania, ponieważ łatwo je można połączyć z istniejącą infrastrukturą. Skąd pomysł i jaka jest specyfikacja?

Obecnie zwiększa się nacisk na organizację przestrzeni publicznej, jej estetykę oraz funkcjonalność. Jednostki samorządowe podejmują uchwały nakreślające granice w jakich mogą poruszać się podmioty chcące wdrożyć i zainstalować urządzenia w centrach miast, określając m.in. kolorystykę i wymiary takich budowli. Trendy na rynku determinują odpowiedzialne instytucje, aby budowana infrastruktura, w tym wiaty przystankowe, kioski czy biletomaty, w jak najmniejszym stopniu wyróżniały się, tak aby całość tworzyła spójny i miły dla oka krajobraz miejski. Dodatkowo, ceny gruntów oraz umów dzierżawy z każdym rokiem są coraz wyższe, co przekłada się na ekonomię każdego przedsięwzięcia. Osiągnięcie zadowalającego efektu ekonomicznego jest możliwe poprzez multiplikowanie i integrację różnych typów usług w jednym miejscu. Doskonałym przykładem takich rozwiązań są pilotażowe działania, które łączą tzw. paczkomaty ze stacjami ładowania, czy tzw. bateriomaty dla lekkich pojazdów elektrycznych współdzielonych w projektach sharingowych. Rozwiązania dedykowane dla użytkowników samochodów elektrycznych również muszą nadążać za obecnymi trendami.

Osiągnięcie zadowalającego efektu ekonomicznego jest możliwe poprzez multiplikowanie i integrację różnych typów usług w jednym miejscu

Piotr Kubicki – Dyrektor Rozwoju Grupa Technitel S.A. +48 602 198 746, pkubicki@technitel.pl

W ramach Grupy Technitel testujemy nasze najnowsze wdrożenie, które zdaje się być złotym środkiem dla powyższych problemów. Nasz zespół inżynierów, któremu przewodzi Łukasz Ziółkowski podszedł do problemu w nowatorski sposób i spojrzał na niego z innej perspektywy. Zamiast dostosowywać stację do lampy postanowili dostosować lampę do stacji. Aby możliwa była instalacja stacji ładowania, słup oświetleniowy wyposażany jest w dodatkową obudowę wykonaną z tworzywa i włókna szklanego, która umożliwia instalację ładowarki typu wallbox dowolnego producenta. Obudowę można wykonać według projektu i dostosować ją, na przykład pod ozdobny charakter słupa oświetleniowego. Ponadto, aby możliwe było zasilanie stacji bez dodatkowego przyłącza, zmodyfikowany został sposób sterownia oświetleniem. Jako źródło mocy zostało wykorzystane istniejące okablowanie, służące do tej pory tylko do zasilania instalacji oświetlenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ładowanie pojazdu z mocą do 22 kW. Gdy zapada zmrok i konieczne jest uruchomienie lamp, dostępna moc ograniczona jest średnio do ok. 14 kW, co pozostaje satysfakcjonującym wynikiem, biorąc pod uwagę zmniejszone nakłady finansowe oraz czas potrzebny do uruchomienia punktu ładowania. Jest to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w centrach miast, na parkingach typu Park&Ride oraz w lokalizacjach zabytkowych, gdzie wykonanie konwencjonalne będzie bardzo problematyczne. Opracowany przez Technitel sterownik na bieżąco monitoruje pobór mocy z linii zasilającej, zabezpieczając ją przed przetężeniem i zadziałaniem wyłączników nadmiarowych. Dodatkowo realizuje on funkcję sterownika podającego sygnał załączenia i wyłączenia oświetlenia zgodnie z przyjętym harmonogramem lub z zewnętrznego zegara astronomicznego. Rozwiązanie wykorzystuje również możliwość komunikacji pomiędzy ładowarkami tak, że możliwe jest wykorzystanie systemu dynamicznego zarządzania mocą (DLM – Dynamic Load Management), co pozwala na zainstalowanie 2-3 ładowarek na jednej linii zasilającej. W takiej sytuacji zwiększa się dostępność infrastruktury, a dostępna moc jest optymalnie wykorzystana. Przykładem może być typowa sytuacja, w której ładując samochód hybrydowy, wykorzystujemy ok. 7 kW – pozostały budżet mocy może być wykorzystany na kolejnej stacji przez inny pojazd.

To niekonwencjonalne podejście do elektromobilności skraca czas potrzebny na uruchomienie punktu ładowania do minimum. W tym przypadku nie ma potrzeby pozyskiwania map DCP, uzgadniania infrastruktury na naradach koordynacyjnych, a także nie wymaga ona zgłoszenia, jakie jest wymagane dla stacji ładowania instalowanej w sposób tradycyjny. Omawiane rozwiązanie dedykowane jest w szczególności dla miast i operatorów energetycznych, którzy zgodnie z obowiązkiem ustawowym są zobligowani do budowy stacji ładowania w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. Pierwsze testy systemu odbywają się w warunkach rzeczywistych i z niecierpliwością czekamy na ich wyniki w dłuższej perspektywie. Rozwiązanie to może być szansą na szybki rozwój infrastruktury do ładowania w miejscach, gdzie tradycyjne wykonanie będzie trudne i nie będzie uzasadnione ekonomiczne.

Czy macie pomysł jak ten projekt zaadoptować na potrzeby szeroko rozumianej kolei?

Dla kolei mamy w ofercie inne rozwiązania, które sprawdzą się lepiej. Przykładem mogą być publiczne stacje ładowania z dynamicznym zarządzaniem mocy w ramach jednego urządzenia, a także klastrów budowanych z tych urządzeń. Jesteśmy w stanie ograniczyć moc przyłączeniową dedykowaną dla ładowarek i wykorzystać ją w sposób bardziej efektywny wykorzystując algorytmy kolejkowania i priorytetyzcji. Dzięki temu ograniczamy koszty stałe związane z utrzymaniem przyłącza energetycznego. Rozwiązanie, o którym wspomniałem jest idealne dla parkingów przed dworcami, na których użytkownicy aut elektrycznych mogliby ładować samochód w czasie korzystania z usług przewoźnika kolejowego.

Jednocześnie czas ładowania może być stosunkowo długi co za tym idzie można zmniejszyć moc pojedynczego punktu a zwiększyć ich ilość. Takie podejście umożliwi swobodny dostęp każdemu zainteresowanemu dając pewność, że jego pojazd zostanie naładowany. Oczywiście możemy zintegrować w ramach systemu również stacje ładowani większej mocy do 22kW oraz stacje ładowania napięcia stałego tzw. szybkie, które odpowiedzą na potrzeby usług carsharingu, przewozów osobowych, a także osób prywatnych, którym zależy na szybkim naładowaniu baterii swojego auta.

Reklama