Aktualności Publikacje Firm Wywiady

Nacisk na innowacyjne rozwiązania [WYWIAD]

Grupa Technitel, korzyści ze współdziałania oraz praktyczne działania – o tych tematach rozmawialiśmy z Piotrem Kubickim, Dyrektorem Rozwoju Grupa Technitel SA.
Piotr Kubicki
Na początek proszę przypomnieć koncepcję powołania do życia Grupy Technitel? Koncepcja powołania do życia Grupy Technitel pochodzi z bieżącej obserwacji rynku, na którym działamy oraz branż, w ramach których się poruszamy. Grupa Technitel prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz energetyki. Nasza aktywność nie skupia się wyłącznie na rynku polskim. Od kilku lat działamy z powodzeniem na rynku norweski oraz niemieckim. Przedmiotem działalności Grupy jest kompleksowe wsparcie klientów biznesowych oraz jednostek budżetowych w zakresie realizacji inwestycji, remontów, a także bieżącej eksploatacji oraz obsługi infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej. Zatrudniamy kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych inżynierów, elektromechaników i automatyków. Od początku istnienia Grupa Technitel kładzie duży nacisk na rozwiązania innowacyjne związane z transmisją danych oraz budową sieci szerokopasmowych. Spółki tworzące Grupę Techniczną stale współpracują z zakładami energetycznymi, wodnokanalizacyjnymi oraz dostawcami rozwiązań sieciowych dedykowanych do pracy w systemach wymagających niezawodności, rozwijając swoje kompetencje w zakresie specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych.
Grupa Technitel przez lata swojej działalności na polskim rynku stała się synonimem wysokiej jakości, solidności, indywidualnego podejścia do klienta oraz innowacyjności w rozwiązaniach dla telekomunikacji oraz energetyki. Swoje sukcesy zawdzięcza dywersyfikacji zadań w poszczególnych spółkach, jak również innowacyjnym technologiom i produktom wdrożonym na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia działalności. Spółki Grupy Technitel są laureatami wielu prestiżowych konkursów branżowych. Nasze spółki to naczynia powiązane, wzajemnie uzupełniające się. Działamy w różnych branżach, ale dzięki temu mamy przewagę konkurencyjną i to nie tylko dlatego, że jesteśmy w stanie zdywersyfikować nasze działania, ale przede wszystkim dlatego, iż widzimy rynek jako całość. Nasi pracownicy na bieżąco analizują zapotrzebowania rynku, nasi handlowcy szukają nowych dróg wejścia na interesujące nas rynku, a kadra zarządzająca wdraża nowe rozwiązania rynkowe, nie tylko na płaszczyźnie samej produkcji czy oferty, ale także w ramach zarządzania samą organizacją czerpiąc wzorce od najlepszych. Czym takie współdziałanie rożni się od samodzielności? Jakie są korzyści z funkcjonowania w Grupie? Najważniejszym elementem gry biznesowej to prosto sformułowanie: „duży może więcej”. W początkowym okresie działalności spółki funkcjonujące w ramach Grupy Technitel były osobnymi tworami, a ich stworzenie to przede wszystkim chęć odkrycia nowego rynku zbytu. Ale dość szybko okazało się, że łącząc swoje siły w jeden główny podmiot organizacyjny korzystamy z efekty synergii. Nasza efektywność, nasza rozpoznawalność, wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi zespołami – wszystko to uzyskało nowy wymiar w jakości. Korzyści z funkcjonowania w Grupie są proste. I mają wymiar nie tylko zewnętrzny, ale także wewnętrzny. Pamiętajmy, że organizacja to przede wszystkim ludzie, którzy w niej i dla niej pracują. Działając w pojedynkę nie bylibyśmy w stanie zapewnić im takich warunków pracy, jak w grupie, a sami pracownicy nie mieliby szansy sprawdzenia własnych umiejętności w tak różnorodnych projektach. Nasza symbioza jest świadoma i w pełni wykorzystywana. Dzięki temu zwiększyliśmy swój potencjał w docieraniu do Klienta, oferowaniu mu lepszej wartości produktów i usług, dawaniu Klientowi pewności, że niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych, nasze możliwości są znacznie większe niż konkurencji. Istotne jest także nasze doświadczenie w wielu branżach, które nie zawsze są ze sobą ściśle związane. Ale dzięki temu nasza oferta jest faktycznie skrojona bardzo indywidualnie dla każdego Klienta, dla każdego projektu, z jednoczesnym zapewnieniem nieszablonowych rozwiązań. Bycie częścią takiego zespołu jest niezwykłym doświadczeniem. Trzeba nauczyć się, aby być przede wszystkim wiarygodnym i pozyskać wsparcie w firmie, zanim rozpocznie się poważne zmiany, zanim wprowadzi się nowy produkt, usługę czy samą organizację na nieznane wody. Aby nasze spółki mogły przejść do następnego etapu rozwoju, musieliśmy przezwyciężyć pewne zakorzenione wyobrażenia, które były zarówno w naszej kadrze kierowniczej, jak i w podejściu naszych Kontrahentów do takiego wielobranżowego działania. Nie jesteśmy korporacją, ale biorąc pod uwagę rozwój i rozrost spółek w Grupie Technitel konieczne stało się wprowadzenie pewnych mechanizmów korporacyjnych, które stają się niezbędne w aktywnym działaniu na rynkach branżowych.Czytaj dalej >