Tramwaje

Nawet 46 nowych tramwajów chce kupić MPK Wrocław

Fot. MPK Wrocław

Przetarg na 25 fabrycznie nowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych tramwajów z niezbędnym wyposażeniem ogłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu. Opcja przewiduje możliwość zamówienia kolejnych 21 pojazdów. Oferty można składać do 30 kwietnia 2020 r., a na realizację zamówienia przewidziano 32 miesiące.

Poza tramwajami przetarg obejmuje: dostawę dodatkowych elementów wyposażenia obsługowego, pakiet części zamiennych do napraw tramwajów, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, sporządzenie i uzgodnienie niezbędnych instrukcji, katalogów, schematów, dokumentacji technicznej oraz innych wymaganych opracowań odnoszących się do przedmiotu umowy i dostarczenie je wraz z licencjami na korzystanie z dokumentacji oraz dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz dokumentacją do tego oprogramowania wraz z licencjami.

Kryteria udzielenia zamówienia:

  • Kryterium jakości: Wyposażenie tramwajów w urządzenia hydrauliczno/pneumatyczne lub elektromechaniczne niewymagające zastosowania badań Urzędu Dozoru Technicznego – Waga: 4 %
  • Kryterium jakości – Wyposażenie tramwajów w przetwornice statyczne wyprodukowane w technologii SIC – Waga: 10 %
  • Kryterium jakości: Wyposażenie tramwajów w falowniki wyprodukowane w technologii SIC – Waga: 4 %
  • Kryterium jakości: Poziom hałasu – Waga: 8 %
  • Kryterium jakości: Okres gwarancji tramwaju – Waga: 5 %
  • Kryterium jakości: Okres gwarancji na perforację korozyjną, pękania i powłoki lakiernicze – Waga: 3 %
  • Kryterium jakości: Pochyłość podłogi – Waga: 4 %
  • Kryterium jakości: Nacisk statyczny osi – Waga: 12 %
  • Cena – Waga: 50 %.

Zainteresowany musi wpłacić wadium w wysokości 4 000 000,00 zł. Ponadto wśród warunków wymieniono doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienia polegające na dostawie co najmniej 20 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych.

Dodaj komentarz