Aktualności

LOTOS Kolej kupuje nowoczesną lokomotywę i 216 wagonów

Spółka LOTOS Kolej zakupiła lokomotywę elektryczną firmy NEWAG oraz 216 wagonów platform firmy Kolowag. Umowy w tej sprawie podpisane zostały w środę 29 stycznia. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu Centrum Unijnych Projektów Tansportowych.

Nowa inwestycja ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, poprzez częściowe przeniesienie transportu kontenerów na tory.

– Dynamiczny rozwój polskich portów oraz wzrost transportu z Chin i innych krajów azjatyckich do Europy przyczynia się do wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. LOTOS Kolej jako wicelider krajowych przewozów widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej i udziału w rynku poprzez tę gałąź przewozów. Dofinansowanie poprzez projekt „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” powoduje, że będziemy konkurencyjni względem innych podmiotów realizujących ten rodzaj przewozów – powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

 

Podpisanie umów było możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Zwiększenie przewozów intermodalnych to działanie zapisane w strategii spółki. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu CUPT, mamy możliwość efektywnego rozwoju przewozów intermodalnych w LOTOS Kolej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy LOTOS Kolej podpisało umowy na pozyskanie 12 nowych elektrycznych lokomotyw produkcji firmy NEWAG, co świadczy o tym, że ostatni rok był okresem intensywnego rozwoju naszej spółki – zauważył Jaromir Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS Kolej.