Aktualności

LOTOS Kolej kupuje nowoczesną lokomotywę i 216 wagonów

Spółka LOTOS Kolej zakupiła lokomotywę elektryczną firmy NEWAG oraz 216 wagonów platform firmy Kolowag. Umowy w tej sprawie podpisane zostały w środę 29 stycznia. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu Centrum Unijnych Projektów Tansportowych.

Nowa inwestycja ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, poprzez częściowe przeniesienie transportu kontenerów na tory.

– Dynamiczny rozwój polskich portów oraz wzrost transportu z Chin i innych krajów azjatyckich do Europy przyczynia się do wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. LOTOS Kolej jako wicelider krajowych przewozów widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej i udziału w rynku poprzez tę gałąź przewozów. Dofinansowanie poprzez projekt „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” powoduje, że będziemy konkurencyjni względem innych podmiotów realizujących ten rodzaj przewozów – powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

 

Podpisanie umów było możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Zwiększenie przewozów intermodalnych to działanie zapisane w strategii spółki. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu CUPT, mamy możliwość efektywnego rozwoju przewozów intermodalnych w LOTOS Kolej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy LOTOS Kolej podpisało umowy na pozyskanie 12 nowych elektrycznych lokomotyw produkcji firmy NEWAG, co świadczy o tym, że ostatni rok był okresem intensywnego rozwoju naszej spółki – zauważył Jaromir Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS Kolej.

 

Bułgarska firma Kolowag AD dostarczy wagony do marca 2022 r. Łączna długość ładunkowa 216 pojazdów wyniesie 80’. Jak będą wyglądały?

Sześcioosiowe wagony platformy oparte zostaną na trzech wózkach, przystosowane będą do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Wagony, których ładowność wynosi 108 ton, mają zezwolenie na dopuszczenie do użytkowania w całej Unii Europejskiej.

Wartość inwestycji to prawie 98,3 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi ponad 42,6 mln zł.

– Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z LOTOS Kolej przy tak dużym projekcie i za to, że dzięki naszym wagonom intermodalnym możemy przyczynić się do tworzenia bardziej ekologicznego środowiska – podkreślił inż. Emil Yonchev, dyrektor wykonawczy i prezes Zarządu Kolowag AD.

 

W ramach projektu rozstrzygnięto także przetarg na zakup jednosystemowej lokomotywy elektrycznej. Czteroosiowy pojazd Gryffin wyposażony jest w ETCS poziomu 2. Modułowa konstrukcja lokomotywy pozwala na dostosowanie jej do specyficznych potrzeb poszczególnych przewoźników.

Pojazd poprowadzić może skład towarowy o maksymalnej masie 3,2 tys. ton i prędkością maksymalną 160 km/h. Koszt realizacji umowy to prawie 13,8 mln zł. Jest ona objęta dofinansowaniem UE rzędu niespełna 6,5 mld zł.

– Cieszymy się, że do grona eksploatowanych przez LOTOS Kolej lokomotyw elektrycznych dołączy kolejna lokomotywa towarowa Griffin. Wierzymy, że zastosowane rozwiązania techniczne są gwarancją jej wysokiej dostępności i niezawodności, przyczynią się do ugruntowania wiodącej pozycji LOTOS Kolej na rynku przewozów towarowych – powiedział Józef Michalik, wiceprezes Zarządu NEWAG S.A.

Reklama