Aktualności Analizy Tramwaje Wydarzenia

Wspomaganie procesu eksploatacji z wykorzystaniem internetowych baz danych

Operatorzy transportu zbiorowego w miastach realizują plan transportowy organizatorów transportu, dlatego też zarządzanie procesem eksploatacji środków transportu w systemach zbiorowego transportu miejskiego jest kluczowe z punktu widzenia gotowości systemu oraz realizacji pracy przewozowej.

Aby nadzór nad procesem eksploatacji był na właściwym poziomie efektywności przydatne są narzędzia informatyczne wspomagające ten proces. W artykule prezentujemy internetową bazę danych do której dostęp jest możliwy z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, w dowolnym miejscu na świecie.

Proces eksploatacji środków transportu, jest to ogół procesów dotyczących tych środków w fazie ich eksploatacji. Procesy te można najogólniej podzielić na dwie grupy procesów: sterowane (takie jak: użytkowanie, diagnozowanie, obsługiwanie, naprawianie itp.) i niesterowane (korozja, zużycie, starzenie itp.). Faza eksploatacji (rys.1) jest szczególnie ważną fazą, gdyż to w niej obiekt (środek transportu) realizuje cel, dla którego został wytworzony – zaspokaja potrzebę społeczną. W przypadku wszystkich środków transportu ich celem nadrzędnym jest bezpieczna realizacja zadania przewozowego, aby było to możliwe należy racjonalnie sterować procesem eksploatacji. Przydatne w tym celu są narzędzia wspomagające realizowaną strategię eksploatacyjną.

Rys.1. Fazy istnienia środka transportu

Aby nadzór nad procesem eksploatacji był na właściwym poziomie efektywności przydatne są narzędzia informatyczne wspomagające ten proces

Z punktu widzenia operatora transportu szczególnie istotna jest faza eksploatacji, w której realizowany jest cel istnienia pojazdu poprzez jego użytkowanie i obsługiwanie. Realizacja procesu obsługowego jest szczególnie ważna z punktu widzenia trwałości (żywotności) pojazdu.