global

Nowa wizja Siemens Mobility

Jak przekazano mediom każdy z elementów wizji reprezentuje osobny zakres rozwoju działalności, innowacyjności, trwałości, cyfryzacji rozwiązań, a przede wszystkim ich ukierunkowanie na potrzeby klienta. Wspólnie tworzą one przewodnią linię dla opracowywania klarownych i innowacyjnych projektów, wytyczającą drogę w przyszłość.