global

Nowa wizja Siemens Mobility

Siemens Mobility zaprezentował nową wizję, a także motto przedsiębiorstwa. Ma to wyznaczyć klarowny, wspólny kierunek, w którym zamierza poprowadzić branżę mobilności. 

Wizja Siemens to:

–  Jesteśmy przedsiębiorstwem świata. Nasi partnerzy ufają, że jako pionierzy mobilności będziemy umożliwiać ludziom przemieszczanie się od drzwi do drzwi w sposób trwały i bez żadnych przerw“ natomiast motto:

„Moving beyond”

mają uwidocznić nacisk na silną wolę firmy do wdrażania na całym świecie innowacyjnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie mobilności.

Jak podkreśliła Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility:

– Wyznaczyliśmy naszemu przedsiębiorstwu wizję stanowiącą nowy kamień milowy: wizję, wokół której możemy zbierać nasze siły, dla zrealizowania której będziemy pracować, która będzie naszym codziennym przewodnikiem .

 

Dodała również, że:

– Ta wizja wraz z nowym motto wytyczają nam drogę rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla mobilności, dzięki którym umożliwimy naszym klientom na całym świecie ukształtowanie trwałej infrastruktury, długotrwały wzrost wartości, przyjemniejsze wrażenia z podróży i gwarantowaną dostępność techniczną

 

Natomiast  Michael Peter, CEO Siemens Mobility, położył akcenty na pionierskim podejściu w obszarze cyfryzacji:

– Nasza wizja i nasze motto odzwierciedlają nasze podstawowe przekonania i naszą tożsamość, stanowiąc zintegrowany obraz przyszłości, do jakiej chcemy zmierzać przezwyciężając dotychczasowe wyobrażenia o transporcie i mobilności. Dla naszych klientów na całym świecie pozostaniemy niezawodnym partnerem, który wykonuje pionierską pracę w dziedzinie cyfryzacji, płynności ruchu i inteligentnych rozwiązań dla mobilności, dzięki którym będziemy mogli sprostać rosnącemu popytowi i wyzwaniom z tym związanym.

 

Jak przekazano mediom każdy z elementów wizji reprezentuje osobny zakres rozwoju działalności, innowacyjności, trwałości, cyfryzacji rozwiązań, a przede wszystkim ich ukierunkowanie na potrzeby klienta. Wspólnie tworzą one przewodnią linię dla opracowywania klarownych i innowacyjnych projektów, wytyczającą drogę w przyszłość.

Dodaj komentarz