global

Nowa wizja Siemens Mobility

Siemens Mobility zaprezentował nową wizję, a także motto przedsiębiorstwa. Ma to wyznaczyć klarowny, wspólny kierunek, w którym zamierza poprowadzić branżę mobilności. 

Wizja Siemens to:

–  Jesteśmy przedsiębiorstwem świata. Nasi partnerzy ufają, że jako pionierzy mobilności będziemy umożliwiać ludziom przemieszczanie się od drzwi do drzwi w sposób trwały i bez żadnych przerw“ natomiast motto:

„Moving beyond”

mają uwidocznić nacisk na silną wolę firmy do wdrażania na całym świecie innowacyjnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie mobilności.

Jak podkreśliła Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility:

– Wyznaczyliśmy naszemu przedsiębiorstwu wizję stanowiącą nowy kamień milowy: wizję, wokół której możemy zbierać nasze siły, dla zrealizowania której będziemy pracować, która będzie naszym codziennym przewodnikiem .