Tabor

PESA walczy o kontrakt na naprawę P5 pierwszych Elfów. Konkurencja jest tańsza

Nadszedł czas wykonania napraw P5 przy pierwszych Elfach wyprodukowanych w bydgoskich zakładach Pesy. Jednak niepewne jest, czy pojazdy trafią na naprawę główną do producenta pojazdów.

Fot. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Ficek

Szybka Kolej Miejska w Warszawie w połowie października 2023 roku ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy P5 przy 13 EZT-ach typu 27WE wraz z wykonaniem prac dodatkowych. Stołeczna SKM chce skierować na naprawę jednostki o fabrycznych numerach od 401 do 413 (jednostki od 27WE-001 do 27WE-013).

W przetargu wpłynęła oferta Pesy Mińsk Mazowiecki, co nie stanowi zaskoczenia, ponieważ już we wrześniu Jacek Grabarczyk Członek Zarządu tejże firmy, zapowiedział obecność Pesy w tym postępowaniu – więcej informacji.

Wpłynęła także druga oferta, złożona przez konsorcjum, które składa się z firm Public Transport Service oraz Modertrans Poznań. Co ciekawe, to konsorcjum złożyło tańszą ofertę niż Pesa.

  • Pesa Mińsk Mazowiecki zaproponowała wykonanie prac za kwotę 386 413 731,09 zł brutto, z czego 322 852 660,74 zł obejmuje zamówienie podstawowe;
  • konsorcjum PTS oraz Modertransu zaoferowało wykonanie prac za kwotę 388 344 333 zł brutto, z czego kwota 324 277 200 zł dotyczy zamówienia podstawowego.

Mimo wszystko obie oferty mocno przekroczyły budżet zamawiającego, który na sfinansowanie zamówienia chce przeznaczyć 243 557 121,60 zł brutto (153 504 000 zł na zamówienie podstawowe). Sam fakt złożenia tańszej propozycji nie jest gwarantem wygrania konkursu, ponieważ oferty mają zostać ocenione na podstawie trzech przyjętych kryteriów: ceny (75%), terminu wykonania prac (20%) oraz okresu udzielenia gwarancji (5%).

Przypomnijmy, że prawo opcji dotyczy rozszerzenia prac m.in. o montaż pokładowego systemu ETCS poziomu 2 wg wzorcu baseline 3, montaż dodatkowych poręczy, modernizację oświetlenia zewnętrznego, wydzielenie miejsca dla kierownika pociągu oraz montaż Wi-Fi w EZT-ach.

Dodaj komentarz