Tabor

PKP Intercity z umową na zakup 63 lokomotyw na 200 km/h! Historyczny kontrakt, który zrealizuje Newag

PKP Intercity podpisało umowę z Newagiem na dostawę 63 elektrowozów wraz ze świadczeniem usług serwisowych przy pojazdach. Przewoźnik będzie mógł dokupić kolejne pojazdy.

Fot. Newag / Łukasz Mikołajczyk

Newag zawarł z PKP Intercity umową na dostawę 63 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania korekcyjnego i planowanego do poziomu P4. Kontrakt został podpisany na mocy prowadzonego od 2021 roku postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. W połowie listopada 2023 roku nastąpiło otwarcie ofert i okazało się, że wpłynęła wyłącznie oferta nowosądeckiego producenta, która finalnie po ocenie została zaakceptowana.

Po raz pierwszy w historii naszej Spółki podpisujemy umowę na zamówienie tak dużej liczby pojazdów trakcyjnych jednej serii. Dzięki temu realizujemy kolejny punkt przyjętej strategii taborowej, która zakłada, że do 2030 roku wszystkie lokomotywy w naszym parku taborowym będą poruszały się z prędkością 160-200 km/h, co pozwoli nam zapewnić szybkie przejazdy po Polsce – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

W ramach prawa opcji, PKP Intercity będzie mogło dokupić 32 elektrowozy. Przewoźnik będzie miał 30 miesięcy na podjęcie decyzji o rozszerzeniu kontraktu.

Zamówienie tak dużej liczby pojazdów jednej serii pozwoli nam w przyszłości łatwiej je utrzymywać oraz serwisować. Zgodnie z umową, usługę utrzymania producent będzie pełnił przez 5 lat lub do wykonania pierwszej naprawy poziomu 4 włącznie, ponadto w okresie świadczenia usług utrzymania przez producenta w proces ten będą zaangażowani pracownicy PKP Intercity celem zdobycia niezbędnych doświadczeń i umiejętności, które będą wykorzystywane w przyszłości przy wykonywaniu usług utrzymania samodzielnie – dodaje Jarosław Oniszczuk, członek Zarządu PKP Intercity.

Wartość umowy wynosi 1 861 650 000 zł netto, z czego kwota 1 493 100 000 zł netto obejmuje dostawę lokomotyw, a suma 368 550 000 zł netto stanowi  szacunkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług utrzymania. W przypadku zakontraktowania kompletu 95 elektrowozów, wartość umowy wzrośnie do 2 807 250 000 zł netto.

Po raz pierwszy w Nowym Sączu będziemy realizować tak duże zamówienie. Pierwsze 2 lokomotywy dostarczymy przewoźnikowi w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całe zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy – mówi Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A.

Newag dostarczy wielosystemowe (3 kV, 15 kV, 25 kV) lokomotywy, które rozpędzą się do 200 km/h. Mają być one dopuszczone do ruchu w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Dodaj komentarz