Personalia Raport z Polski

Tomasz Gontarz wiceprezesem Zarządu PKP Intercity S.A.

Tomasz Gontarz, decyzją Walnego Zgromadzenia spółki PKP Intercity S.A., został wiceprezesem zarządu.

Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A.
Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A.

Wiceprezes zarządu odpowiada za obszary: rozwoju kanałów sprzedaży biletów, teleinformatyki, strategii i funduszy. W ramach swoich kompetencji m.in. realizuje największe inwestycje informatyczne w ponad 20-letniej historii spółki. W grudniu 2022 r. PKP Intercity podpisało trzy umowy, dzięki którym już w tym roku podróżni będą mogli kupować bilety na pociągi w nowym systemie sprzedaży internetowej a z jego pełnej funkcjonalności będzie można korzystać w 2024 r.

Tomasz Gontarz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył studia Executive MBA in Innovation Management na Queen Hedvig Academy. Od 2017 r. pracował w Ministerstwie Infrastruktury przy projektach kolejowych. Był odpowiedzialny m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. Pełnił stanowisko kierownicze w Biurze Ministra Infrastruktury. Od października 2020 r. społeczny Doradca Ministra Infrastruktury, a od marca 2021 r. społeczny Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury i transportu.

Tomasz Gontarz do tej pory pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii i rozwoju. Skład Zarządu pozostaje bez zmian.

Dodaj komentarz