Aktualności

PKP PLK podpisały umowę na dostawę energii

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z firmą Energa Obrót S.A. umowę na lata 2018- 2018 na dostawę energii elektrycznej.

W oparciu o umowę energia będzie wykorzystywana do zasilania wszystkich obiektów oraz urządzeń zarządzanych przez PLK. – PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę z firmą Energa Obrót SA w zakresie dostawy energii elektrycznej na lata 2018-2019. Dzięki temu mamy zapewnioną stabilną dostawę energii. To oznacza także pewną pracę urządzeń sterowania ruchem i komfort obsługi podróżnych m.in. oświetlenie obiektów służących pasażerom – powiedział Antoni Jasiński, członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych SA Obecnie PLK zobowiązane są Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do zakupu energii elektrycznej w ramach wolnorynkowego postępowania (w oparciu o zasadę TPA).

Postępowanie przetargowe było jednym z największych tego typu w kraju dotyczących dostawy energii elektrycznej i obejmowało również dostawę energii dla spółek zależnych PLK, na co zostaną podpisane osobne umowy. To już trzecia umowa PLK zawarta z Energą Obrót, która dostarcza energię elektryczną zarządcy infrastruktury kolejowej od 4 lat. Całkowita wartość umowy na lata 2018-2019 to prawie 129 mln zł netto.

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017