Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolejowa podstacja trakcyjna Kramsk działa pełną mocą

Zakończyły się prace, prowadzone przez spółkę ELESTER-PKP, związane z rozruchem układów automatyki oraz włączeniem obiektu do systemu zdalnego sterowania.

Kolejowa podstacja trakcyjna Kramsk działa pełną mocą

Podstacja trakcyjna Kramsk jest nowo zaprojektowanym i wybudowanym obiektem elektroenergetycznym, przeznaczonym do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV i odbiorców nietrakcyjnych 15 kV. Została wykonana w ramach drugiej odsłony projektu Modernizacji Układów Zasilania MUZ-a, realizowanego przez spółkę PKP Energetyka. Obiekt zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 3 (magistrali E-20) pomiędzy stacjami Konin i Koło. Podstacja zasilana jest napięciem 110 kV z GPZ Koło Ruchenna, należącego do spółki ENERGA, na którego terenie wybudowana została rozdzielnia sieciowa 110 kV, stanowiąca własność PKP Energetyki. Obie stacje łączy linia kablowa 110 kV o długości prawie 14 km. Warto podkreślić, że zasilanie kolejowych obiektów elektroenergetycznych napięciem 110 kV ma istotny wpływ na jakość i niezawodność zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK. Na podstacji trakcyjnej Kramsk przygotowano zintegrowany system automatyki oparty na platformie sterowników CZAT7 dostarczonych przez ELESTER-PKP oraz zastosowano systemy sterowania odłącznikami KSO2 i system kompensacji mocy biernej ARD.

Wykonanie prac przedprojektowych, uzgodnień formalno-prawnych oraz projektów budowlanych i wykonawczych podstacji trakcyjnej, linii zasilającej i rozdzielni sieciowej podjęło się biuro projektów ELESTER-PKP. Dodatkowo na potrzeby zadania spółka dostarczyła ponadto szafy telemechaniki i łączności (SKP, SUT, GPD, PPD3, PPD15), sterowniki CZAT7 dla rozdzielnicy prądu stałego 3 kV, rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230V AC i rozdzielni sieciowej 110 kV, a także urządzenia KSO2 i ARD-CZAT.