Konflikt w Ukrainie Polregio Wydarzenia

POLREGIO #SolidarnizUkrainą

POLREGIO jest gotowe do natychmiastowego niesienia pomocy i niezwłocznego uruchomienia pociągów na potrzeby transportu uchodźców z Ukrainy.

"Fot.

POLREGIO, na przygotowaną przez PKP PLK linię Krościenko – Zagórz – Jasło, dedykuje dwa nowoczesne dwuczłonowe autobusy szynowe typu SA140. Pojazdy posiadają 270 miejsc siedzących, a także odpowiednią przestrzeń dla ewentualnego przewozu znacznej liczby osób stojących i większego bagażu.

Przewoźnik pomógł już kilku tysiącom uchodźcom z Ukrainy dostać się w bezpieczne miejsce! Pociągi przewoźnika, zaopatrzone w paczki żywnościowe i wodę, kursują regularnie w Lubelskiem, Małopolskiem i na Podkarpaciu.

– Kryzys humanitarny spowodowany wojną na Ukrainie to niewyobrażalny do niedawna dramat. POLREGIO jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce uruchomiło do godzin porannych 2 marca 10 pociągów ze wschodniej granicy. Utrzymujemy również rezerwę taborową wraz z załogami, aby w razie konieczności uruchomić kolejne składy. Jesteśmy przygotowani do systematycznego zwiększania liczby kursów – mówi Artur Martyniuk, Prezes Spółki.

Dodaj komentarz