Raport z Polski Wydarzenia

Pokładowy ETCS coraz bliżej

31 marca 2022 r. upływa termin przesłania ankiet i kwestionariuszy, które Urząd Transportu Kolejowego skierował do przewoźników w celu opracowania kompleksowej strategii wdrażania części pokładowej Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS).

Wprowadzenie Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem umożliwi dalszą cyfryzację kolei.
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem umożliwi dalszą cyfryzację kolei.

ETCS instalowany jest na coraz większej liczbie linii kolejowych w Europie. Wzorem tego w Polsce planuje się wdrożenie systemu na wszystkich liniach wchodzących w skład sieci bazowej i kompleksowej TEN-T. Ponadto ma zostać zainstalowany na części pozostałych linii w celu zachowania spójności sieci.

W celu osiągniecia wszystkich korzyści z wdrażania systemu niezbędne jest skoordynowanie wdrażania części przytorowej i pokładowej ETCS. Wśród atutów tego rozwiązania można wymienić wzrost przepustowość sieci kolejowej (według UNIFE nawet do 40%), dzięki czemu na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Ujednolicony system sterowania w Europie zmniejszy koszt zakupu i utrzymania taboru, umożliwi dostęp do większego rynku oraz poprawi wydajność operacyjną.

Wzrośnie także wartość eksploatowanego taboru, ponieważ nie będzie on ograniczony do jednego, konkretnego kraju. Zautomatyzowanie procesu prowadzenia pociągu zwiększy bezpieczeństwo przewozów, a także poprawi warunki pracy maszynistów. Istotną kwestią jest niezawodność systemu. ETCS jest mniej awaryjny niż aktualnie używane systemy klasy B, co przełoży się na większą punktualność pociągów.

ETCS w praktyce

Wprowadzenie Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem umożliwi dalszą cyfryzację kolei. System zwiększy także prędkość eksploatacyjną – pociągi będą mogły rozwijać prędkości powyżej 160 km/h.

Wdrożenie systemu ETCS stanowi wyzwanie dla przewoźników kolejowych pod względem finansowym. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do UTK z prośbą o przeprowadzenie analizy zapotrzebowania rynku kolejowego na urządzenia pokładowe ETCS.

Przewoźnicy kolejowi w Polsce otrzymali specjalną ankietę i kwestionariusz. Dokumenty te pozwolą określić aktualny stan wyposażenia taboru w urządzenia pokładowe ETCS, a także plany zakupowe na najbliższe lata.

Zgromadzone dane zostaną następnie przeanalizowane, aby określić skalę wyzwania jakim jest sukcesywne wdrażanie ETCS.

Biorąc pod uwagę koszty związane z wyposażaniem pojazdów w ETCS oraz docelowe wyłączenie systemów klasy B, niezwykle istotne jest przyjęcie kompleksowej strategii wdrażania części pokładowej ETCS. Dane uzyskane od przewoźników pomogą w ustaleniu adekwatnych programów pomocowych. Dzięki temu cały proces będzie szybszy i mniej obciążający finansowo. Branża kolejowa w Polsce pozostanie zaś konkurencyjna na rynku europejskim. Inwestycje w modernizację pojazdów korzystnie wpłyną na stan polskich kolei i perspektywy ich dalszego rozwoju.

Dodaj komentarz