Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Porozumienie CPK – Rail Baltica

W trakcie Szczytu Trójmorza 2022 w Rydze, zarząd spółki CPK spotkał się z przedstawicielami Rail Baltica RB Rail AS. Do rozmów doszło 21 czerwca i zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie RB udało się w ich trakcie omówić możliwości współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Ostatecznie doszło także do podpisania porozumienia, na mocy którego będą podejmowane dalsze kroki prowadzące do zacieśniania partnerskich relacji.

Poglądowa wizualizacja CPK, mat. Foster & Partners
Poglądowa wizualizacja CPK, mat. Foster & Partners

Dlaczego współpraca jest potrzebna?

Podkreślono, że nawiązana kilka dni temu współpraca ma strategiczne znaczenie dla wprowadzenia kompletnej integracji systemu TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Sieć ta umożliwia koordynowanie wszystkich inwestycji europejskich związanych z modyfikacją czy rozbudową infrastruktury transportowej tak, by były ze sobą spójne. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zapewnienie prawidłowego, niezakłóconego przepływu pasażerów oraz towarów. W ramach TEN-T ujęto także planowaną przez Centralny Port Komunikacyjny linię KDP. Polska Kolej Dużych Prędkości ma w tym przypadku połączyć Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.

Spółka odpowiadająca za Rail Baltica dostrzega ponadto, że obie inwestycje, wpływają na kwestię szeroko pojmowanego transportu na terenie Europy.

Podpisane w Rydze porozumienie pozwoli na wymianę doświadczenia i wspólne opracowanie najpotrzebniejszych zasad związanych z przewozem pasażerskim i towarowym na trasach transgranicznych. Spójnie ustalone i nawiązane połączenia, w tym oczywiście także kolejowe, wpływać będą docelowo na jakość przyszłej obsługi i realizowanych usług.

W ramach uzgodnień spółki doszły do wspólnych wniosków. Nadrzędnym celem obu inwestycji jest promowanie nowoczesnych technologii, które stanowią rozwiązania sprzyjające wspólnemu działaniu o zasięgu międzynarodowym.

Kilka słów o Rail Baltica i CPK

Rail Baltica powstała i funkcjonuje z myślą o tym, by zapewnić krajom nadbałtyckim optymalną dostępność do europejskiej sieci kolejowej. Wykonawca poprowadzi linię przez trzy kraje. Połączy ją ponadto z istniejącą siecią kolejową w Polsce i Finlandii.

Działania spółki CPK mają doprowadzić do powstania 12 nowych tras kolejowych. Wśród nich znajdzie się 10 tak zwanych szprych – będą to linie umożliwiające dojazd z jednego dużego miasta do drugiego (w tym do i z Warszawy) w czasie nieprzekraczającym 2,5 godziny.

Dodaj komentarz