Polregio

Polregio w Polskiej Izbie Kolei!

Dyrektor Operacyjny w Przewozach Regionalnych Jarosław Klasa i Tomasz Wiszniewski (GRUPA TOPEX) podczas odbioru certyfikatu w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych decyzją zarządu spółki podjęło decyzję o przystąpieniu do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Oznacza to, że Przewozy Regionalne są 271 podmiotem, który stał się członkiem samorządu. Certyfikat członkostwa podczas konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” odebrał członek zarządu – Dyrektor Operacyjny w Przewozach Regionalnych Jarosław Klasa.

MD

Dodaj komentarz