Przewozy towarowe

Przewóz towarów niebezpiecznych: uprawnienia i badania okresowe wydłużone

Fot. wikimedia / CC

W związku z trwającą epidemią COVID-19, mogącą utrudniać realizację części zobowiązań wynikających z Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), opracowane zostały wielostronne umowy umożliwiające czasowe odstąpienie od stosowania niektórych przepisów RID. Przedłużona została ważność uprawnień doradców RID, ważności badań okresowych naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów oraz badań okresowych/pośrednich cystern przenośnych i MEGC.

Wielostronne umowy specjalne opracowano na podstawie przepisu 1.5.1 RID. Polska przystąpiła do trzech umów specjalnych:

  1. RID 1/2020 w sprawie świadectw doradców,
  2. RID 3/2020 w sprawie badań okresowych naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów klasy 2,
  3. RID 4/2020 w sprawie badań okresowych i pośrednich cystern przenośnych oraz wieloelementowych kontenerów do gazu.

Na podstawie RID 1/2020 wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, które utraciłyby ważność między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Umowa obowiązuje do 1 grudnia 2020 r.