Analizy Pasażer Przewozy towarowe

Przewozy pasażerskie mocno w dół, towarowe – wzrastają [RAPORT]

W styczniu w przewozach pasażerskich odnotowano spadki. Inaczej jest w przewozach towarowych, gdzie systematycznie odnotowuje się wzrosty. W pierwszym miesiącu 2021 roku na pokłady polskich pociągów wsiadło 13,6 mln pasażerów. Przewieziono także 17,5 mln ton ładunków. W porównaniu z 2020 r. spadek o ponad 50 proc. w liczbie podróżnych i wzrost o niecałe 2 proc. w masie towarów.

Najnowsze dane dot. rynku przewozów pasażerskich i towarowych znaleźć można na nowym kolejowym portalu statystycznym – dane.utk.gov.pl.

W styczniu 2021 r. kolej wybrało 13,6 mln pasażerów. W stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. to spadek o 14,9 mln osób (52,3 proc.)

Praca przewozowa osiągnęła 800 mln pasażerokilometrów i również była zdecydowanie mniejsza niż rok wcześniej, o ponad 900 mln pasażerokilometrów (53,4 proc.). Mniejszy spadek odnotowano na poziomie pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 14,3 mln pociągokilometrów, o 1 mln mniej (6,6 proc.). Średnia odległość przejazdu także była nieznacznie mniejsza i wyniosła 59 km, o 1 km mniej niż w styczniu 2020 r. (2,3 proc.).

W stosunku do grudnia 2020 r. z transportu kolejowego w styczniu 2021 r. skorzystało o 70 tys. (0,5 proc.) pasażerów więcej, Praca przewozowa wzrosła o 13,7 mln pasażerokilometrów (1,7 proc.), natomiast Praca eksploatacyjna spadła o 0,1 mln pociągokilometrów (0,8 proc.). Średnia odległość przejazdu była natomiast większa o 1 km.

– Porównując styczeń 2020 i 2021 roku widać, jaki wpływ ma pandemia COVID-19 na rynek przewozów pasażerskich. W styczniu ubiegłego roku większość, bo 8 z 14 realizujących w tym okresie przewozy podmiotów przekroczyło liczbę miliona przewiezionych pasażerów. W tym roku takich przewoźników było tylko 4 – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Pozytywnym zjawiskiem jest kolejny wzrost liczby pasażerów z miesiąca na miesiąc. Świadczy to o systematycznej odbudowie zaufania klientów do kolei, dzięki m.in. środkom bezpieczeństwa, jakie podejmują przewoźnicy – dodaje Góra.

 

przewozy TOWAROWE

W kolejowym transporcie towarowym w styczniu 2021 r. odnotowano 17,5 mln ton przewiezionych dóbr. W porównaniu z okresem analogicznym sprzed roku to wzrost o 0,3 mln ton (1,9 proc.). Praca przewozowa wyniosła prawie 4,1 mld tonokilometrów i była większa o prawie 0,2 mld tonokilometrów (4,7 proc.). Praca eksploatacyjna osiągnęła wynik 6,1 mln pociągokilometrów, zwiększając się o 0,2 mln pociągokilometrów (3,8 proc.). Średnia odległości przewozu wyniosła 233 km i w porównaniu do stycznia 2020 r. była większa o 6 km (2,8 proc.).

W stosunku do grudnia 2020 r. odnotowano spadek. W styczniu 2021 r. przewieziono o 2,3 mln ton (11,5 proc.) towarów mniej niż miesiąc wcześniej. Praca przewozowa zmniejszyła się o prawie 0,5 mld tonokilometrów (10,9 proc.), a Praca eksploatacyjna o 0,8 mln pociągokilometrów (11,6 proc.). Średnia odległość była za to większa niż w grudniu 2020 r. o blisko 2 km.

– W przewozach towarowych wyniki porównaniu miesiąc do miesiąca widoczne są spadki, jednak licząc rok do roku od trzech miesięcy obserwujemy wzrosty – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Najbliższe miesiące będą kluczowe do prognozy na cały 2021 i pozwolą ocenić czy rynek przewozów towarowych nadal będzie odporny na wpływ COVID-19 – dodaje Góra.

 

PORTAL STATYSTYCZNY

Szczegółowe dane dotyczące parametrów eksploatacyjnych w transporcie pasażerskim i towarowym są od dziś dostępne na nowym portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe dostępnym pod adresem dane.utk.gov.pl. Nowy serwis w przejrzysty sposób prezentuje statystyki rynku kolejowego oraz dużo danych i informacji archiwalnych. Czytelny układ ikon w intuicyjny sposób zaprowadzi do danych, zestawień, map i wykresów z zakresu transportu pasażerskiego i towarowego, infrastruktury i taboru kolejowego oraz bezpieczeństwa. Materiały prezentują informacje i statystyki z obszaru m.in. danych eksploatacyjnych, punktualności, grup towarowych, transportu intermodalnego, zatrudnienia, taboru kolejowego, zdarzeń i wypadków, a nawet kolei wąskotorowych. Serwis zawiera również analizy, raporty tematyczne, sprawozdania i rejestry Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Dane historyczne sięgające nawet do 2000 r. zawarte są dodatkowo w edytowalnych plikach do pobrania.

Strona jest w pełni responsywna – dostosowuje się do wielkości ekranu, również na urządzeniach mobilnych. Jest również dostosowana do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami.

– Staraliśmy się ją jak najdokładniej przygotować, jednak liczymy na wszelkie uwagi dotyczące nowego serwisu – informuje UTK. – Prosimy o ich przesyłanie na adres rzecznikprasowy@utk.gov.pl

Źródło: UTK