Polregio

Referendum Strajkowe w Polregio

Zakłady Spółki POLREGIO S.A. przygotowują się do Referendum Strajkowego. Pracownicy wypowiedzą się w nim, czy są za podjęciem strajku, w przypadku braku realizacji przez Zarząd żądań podwyżki płac.

Fot. Polregio
Fot. Polregio

Związkowcy domagają się podwyżki w uposażeniu zasadniczym w kwocie 800 zł brutto. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd Polregio S.A., do 15 września przedstawiciele spółki przeprowadzą rozmowy i wypracują swoje stanowisko w sprawie. To termin, którego nie przyjmują związkowcy. Ci oczekiwali podjęcia mediacji do 10 sierpnia. Termin minął, Związkowcy wdożyli więc kolejne kroki.

– W związku z celowym opóźnianiem przez Zarząd procedury mediacyjnej sporu zbiorowego i nie dotrzymaniem terminu określonego w Art. 11 ust. 2 Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych na wyznaczenie w ciągu 5 dni mediatora sporu zbiorowego pomimo zgody Związków Zawodowych wyrażonej w Protokole Rozbieżności z rokowań sporu zbiorowego z dnia 13.07.2023 r. na mediatora wyznaczonego przez Zarząd Spółki, a tym samym niedotrzymaniu terminu do 10.08.2023 r. wskazanego w tym Protokole na spotkanie mediacyjne Związki Zawodowe będące stroną sporu zbiorowego, podjęły decyzję o powołaniu wspólnego Krajowego i Zakładowych Komitetów Referendalno-Strajkowych – czytamy w oficjalnym piśmie do Zarządu Spółki POLREGIO S.A.

 

Jak informują ZZ, w dniach 21 sierpnia – 7 września we wszystkich Zakładach Spółki zostanie przeprowadzone Referendum Strajkowe. Wypowiedzą się w nim pracownicy, odpowiadając na pytanie: czy są za podjęciem strajku w przypadku braku realizacji przez Zarząd Spółki POLREGIO żądania podwyżki płac, będącego przedmiotem sporu zbiorowego, wszczętego pismem z 19 czerwca 2023 r.

Podwyżka wynagrodzeń w wysokości 800 zł brutto w uposażeniu zasadniczym obowiązywać miałaby od 1 lipca 2023 r. Jak podkreślił Adam Pawlik, prezes Zarządu POLREGIO S.A., zarząd ma świadomość o potrzebie zwiększania wynagrodzeń pracowniczych i jest otwarty na dialog ze Stroną Społeczną. Spółka zaproponowała jednorazową wypłatę gratyfikacji w wysokości 1200 zł dla każdego pracownika i podjęcie rozmów ws. podwyżki inflacyjnej w roku kolejnym.

Do tematu wrócimy.

Dodaj komentarz