Aktualności Tramwaje

Regulamin konkursu “Raport Tramwajowy na wakacjach” 

Regulamin konkursu “Raport Tramwajowy na wakacjach” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Raport Tramwajowy na wakacjach”.
 2. Organizatorem Konkursu jest redakcja dwumiesięcznika “Raport Tramwajowy” pod wydawnictwem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
 3. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa gazety “Raport Tramwajowy”, możliwość promowania gazety w sieci, utrwalanie więzi z czytelnikami oraz promocja miejskiego transportu szynowego.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są czytelnicy gazety “Raport Tramwajowy”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia gazety w scenerii wakacyjnej do dnia 25 sierpnia 2023 r. na oficjalną stronę na Facebooku “Raport Tramwajowy”.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z jednego etapu, który polega na zrobieniu “wakacyjnego zdjęcia” gazety i przesłaniu go we wskazane w regulaminie miejsce.
 2. Przesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury
 3. Jury składa się z trzech osób – członków redakcji “Raportu Tramwajowego”
 4. W konkursie przewidziano nagrodę rzeczową za zdobycie I miejsca oraz nagrody dla prac wyróżnionych. Ich liczba zależy od wyboru jury (jednak nie więcej niż trzy).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 2. Wszelkie wątpliwości, które dotyczą regulaminu konkursu, rozstrzyga organizator.

Dodaj komentarz