Przewozy towarowe

Rekordowe przewozy Spółki PKP LHS w I półroczu 2024 r.

W I półroczu 2024 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zrealizowała przewozy ładunków na poziomie ponad 6 mln ton, co stanowi wzrost o ponad 29% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 i jest najlepszym wynikiem w historii Spółki.

Fot. PKP LHS
Fot. PKP LHS

Czerwiec 2024 r. był kolejnym udanym miesiącem w realizacji zadań przewozowych PKP LHS. Spółka osiągnęła  wzrost przewozów o 65% w porównaniu do  analogicznego okresu roku 2023. Przewozy intermodalne w imporcie wzrosły o 101,35% w porównaniu do I półrocza 2023 r. Natomiast w eksporcie wzrost ten wyniósł ponad 50%.

Spółka realizuje także projekty inwestycyjne. Na początku lipca br. zakończono projekt „Przebudowy układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS” oraz „Rozbudowę  stacji Hrubieszów LHS – etap II”. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia możliwości eksploatacyjnych stacji a tym samym pozwolą, zwiększyć efektywność przewozów oraz przepustowość linii nr 65.

Zakres przebudowy układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS obejmował budowę toru wyładunkowego wraz z zabudową rozjazdu i skrzyżowań. W ramach projektu „Rozbudowa stacji Hrubieszów LHS – etap II” m.in. rozbudowano układ torowy stacji o cztery dodatkowe tory stacyjne, zmodernizowano urządzenia SRK oraz oświetlenie stacji wraz z przebudową zasilania urządzeń kolejowych w tym elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Inwestycja na stacji granicznej Hrubieszów LHS zwiększy możliwości w zakresie przyjmowania pociągów z Ukrainy, formowania pociągów kierowanych do poszczególnych punktów na linii LHS i skrócenie czasu pobytu wagonów w stacji.

Spółka PKP LHS zamierza kontynuować działalność inwestycyjną, skoncentrowaną na projektach logistycznych odpowiadających na zwiększające się potrzeby przewozowe pomiędzy Polską, a Ukrainą m.in. „Rozbudowa Terminala przeładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS” do obsługi przesyłek intermodalnych, budowa Lokalnego Centrum Sterowania na stacjach Sędziszów oraz Wola Baranowska a także wydłużenie toru wyciągowego na stacji Zamość Bortatycze LHS. W br. planowane nakłady inwestycyjne wynoszą ponad 137 mln zł.

Dodaj komentarz