global Tabor

STM dostarczyła części do maszyn konserwujących tory w Indiach

Do portu w Chennai w Indiach dotarły wyprodukowane w Rosji komponenty i podzespoły do ubijaków torowych typu RTM-32. Dwa zestawy takich komponentów zamówione zostały przez SAN Engineering & Locomotive Co. z Bangalore w połowie 2020 r. Zostaną one użyte do wyprodukowania dwóch maszyn RTM-32, dla Indian Railways (IR).

Każdy zestaw zawiera części elektryczne i mechaniczne wyprodukowane przez JSC RPM (Kaluga Plant Remputmash), głównego rosyjskiego producenta maszyn torowych, który należy do STM. Ubijaki są nowego typu, opracowanego dla IR na podstawie rozwiązań konstrukcyjnych, które zostały zastosowane w Rosji.

Rosyjskie zestawy komponentów są wykorzystywane do montażu końcowego w San Engineering & Locomotives Co. Przewiduje się, że do końca 2021 roku oba ubijaki zostaną przekazane IR do eksploatacji pilotażowej.

Czytaj dalej >