Wydarzenia

Tarcza antykryzysowa 3.0 wesprze kolej. Co warto wiedzieć?

Nowa Tarcza antykryzysowa wprowadziła regulacje, pozwalające ograniczyć negatywny wpływ pandemii na sektor kolejowy. Ważność zachowują również najważniejsze dokumenty z zakresu bezpieczeństwa, wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Możliwe jest jednak składanie wniosków o przedłużenie ich ważności po ustaniu pandemii.

Zmiany wprowadzone nową ustawą mają na celu wsparcie przewoźników kolejowych w tym trudnym okresie. Przewidziane zostały następujące rozwiązania:

PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przewidziane zostały 2 mechanizmy, które zakładają możliwość bezpośredniego pozyskania środków finansowych przez operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym:

  • Dotacje dla operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym przekazywane z budżetu państwa celem pokrycia utraconych przychodów z tytułu ulg ustawowych

Zapisy ustawy przewidują przekazanie operatorom środków finansowych z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do wysokości rozliczonej za te same miesięczne okresy w roku poprzednim.