Raport z Polski

Tarcza antykryzysowa. Z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Ostatnie tygodnie są pełne niepewności i obaw o przyszłość poszczególnych branż i całej gospodarki tak polskiej jak i światowej, tym bardziej, że nikt nie wie kiedy dokładnie nastąpi rozluźnienie wprowadzonych restrykcji oraz jakie będą ostateczne straty w gospodarce.

Ustawodawca chcąc złagodzić negatywne skutki dla przedsiębiorstw wywołane restrykcjami wprowadzonymi z uwagi na panującą epidemię koronawirusa wprowadził wiele rozwiązań nazwanych tarczą antykryzysową. Od końca marca mieliśmy już wprowadzoną tarczę antykryzysową 1.0, 1.1, 2.0. (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z ustawami zmieniającymi.

Niezależnie od tego jak te przepisy są nazywane tworzą zbiór środków publicznych skierowanych w sposób bezpośredni lub pośredni do mikro, małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych.