Tramwaje

Tramwaje Warszawskie planują zakup 160 tramwajów

Tramwaje Warszawskie planują zakup do 160 nowych, niskopodłogowych tramwajów. Spółka ogłosiła wstępne konsultacje rynkowe, poprzedzające wszczęcie postępowania o zawarcie umowy ramowej na zakup pojazdów.

Fot. Tramwaje Warszawskie
Fot. Tramwaje Warszawskie

Warszawska spółka początkowo chce zamówić 20 sztuk tramwajów jednokierunkowych o długości do 33 metrów. Zamawiający planuje zakup tramwajów na podstawie umowy wykonawczej poprzedzonej zawarciem umowy ramowej. Docelowo na stołeczne torowiska wyjedzie nawet 160 nowych pojazdów. Ich dostawę zaplanowano do IV kwartały 2032 r.

– Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do właściwego przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy ramowej i wykonawczej w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej na zakup nowych tramwajów niskopodłogowych – czytamy w opublikowanym przez Tramwaje Warszawskie dokumencie. – Przedmiotem konsultacji mogą być wszystkie zagadnienia techniczne, prawne, organizacyjne, logistyczne, projektowe lub rynkowe, związane z planowanym przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy ramowej.

 

W wyniku konsultacji Zamawiający zamierza pozyskać informacje niezbędne do wszczęcia postępowania o zawarcie umowy ramowej, w tym w szczególności w zakresie:

  1. rozwiązań technicznych dostępnych na rynku,
  2. uwarunkowań eksploatacyjnych i użytkowych,
  3. oszacowania wartości zamówienia,
  4. zdolności technicznej do realizacji zamówienia zainteresowanych podmiotów oraz kwestii logistycznych,
  5. warunków gwarancji na zakupione tramwaje,
  6. procesu przekazywania (odbioru) tramwajów,
  7. waloryzacji cen,
  8. warunków realizacji umowy ramowej i wykonawczej

Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest wykazanie, w formie oświadczenia, posiadania doświadczenia, nabytego w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin złożenia zgłoszenia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmującego dostawę co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów z napędem energoelektronicznym i niską podłogą, tj. podłogą, która na całej długości jest całkowicie płaska lub zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od poziomu główki szyny, określonej dla stref drzwiowych na 350 mm, dla stref nad wózkami na 500 mm i dla stref pozostałych na 380 mm, które to tramwaje zostały dopuszczone do eksploatacji z pasażerami.

– Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w formie indywidualnych spotkań w siedzibie lub jednostkach organizacyjnych Zamawiającego na terenie Warszawy lub w siedzibach potencjalnych Wykonawców lub w innych uzgodnionych lokalizacjach. Spotkania mogą mieć także charakter zdalny – czytamy w dokumencie.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 21 listopada 2023 r. Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Tramwajów Warszawskich.

Dodaj komentarz