Przewozy towarowe Raport z Polski

Transport towarów koleją – dominuje węgiel i ropa

Węgiel oraz ropa naftowa dominowały w przewozach towarów w pierwszej połowie 2023 roku. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił najnowsze statystyki, które mówią o prawie 8 proc. spadku w transporcie towarów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022.

W pierwszym półroczu 2023 r. przewieziono koleją 115,3 mln ton towarów. To spadek w stosunku do tego samego okresu w roku 2022 o 7,8 proc. Jednocześnie wykonana praca przewozowa wyniosła 30,8 mld tonokilometrów, co stanowiło wzrost o prawie 0,2 mld tonokilometrów w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r.

W pierwszych dwóch kwartałach 2023 r. przewoźnicy zrealizowali pracę eksploatacyjną na poziomie 42,4 mln pociągokilometrów, co stanowi spadek o 0,7 mln pociągokilometrów (‑1,7%) w stosunku do tego okresu 2022 r.

Grupą towarów, która dominuje w przewozach, jest węgiel (kamienny i brunatny), ropa naftowa oraz gaz ziemny. Na drugim miejscu plasuje się przewóz rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa.

Rynek kolejowych przewozów towarowych od 2020 r. zmaga się z kolejnymi wyzwaniami. Ograniczenia w transporcie towarów w związku z pandemią COVID-19 wynikały m.in. ze spadku produkcji w krajach dalekiego Wschodu. Wojna w Ukrainie również wpłynęła na zmniejszenie transportu. Rynek zdołał jednak znaleźć rozwiązania, które pozwoliły na realizację przewozów. Jak sytuacja wygląda obecnie? Urząd Transportu Kolejowego prezentuje dane, które podsumowują pierwsze półrocze zeszłego roku w przewozach towarów.

Szczegółowe dane na temat przewozów towarów w I półroczu 2023 r. dostępne są w opracowaniu UTK.

Dodaj komentarz