Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego zawarł porozumienie z Transportowym Dozorem Technicznym

Porozumienie pomiędzy Urzędem Transportu Kolejowego a Transportowym Dozorem Technicznym podpisano 11 stycznia 2017 r. Strony reprezentowali Prezes UTK Ignacy Góra oraz Dyrektor TDT Jan Urbanowicz.

Podstawowym celem porozumienia jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. UTK i TDT zobowiązały się do wymiany informacji i tzw. dobrych praktyk w zakresie nadzoru nad podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie pojazdów kolejowych. UTK oraz TDT będą także współpracować w takich obszarach jak przewóz towarów niebezpiecznych, spawalnictwo w transporcie kolejowym, nadzór nad urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w pojazdach kolejowych, na bocznicach kolejowych oraz w kolejach linowych. Porozumienie przewiduje również organizowanie wspólnych konferencji, seminariów oraz szkoleń związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Prezes UTK Ignacy Góra wyraził nadzieję, że porozumienie z Transportowym Dozorem Technicznym przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dyrektor Jan Urbanowicz podkreślał duże doświadczenie Transportowego Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa pojazdów i przewozów kolejowych. Porozumienie będzie również służyło przedsiębiorcom działającym w tej branży.

Dodaj komentarz