Raport z Polski Wydarzenia

UTK udostępnił interaktywną mapę obiektów infrastruktury usługowej

Interaktywna mapa obiektów infrastruktury usługowej jest już dostępna w internecie. Dane opublikował Urząd Transportu Kolejowego. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie dostępności informacji o OIU, co znacząco ułatwi uzyskanie danych dla zainteresowanych dostępem przewoźników kolejowych oraz klientów kolei.

Interaktywna mapa OIU

Interaktywna mapa OIU zapewnia dostęp do danych zebranych w Rejestrze Obiektów Infrastruktury Usługowej. Mapa pozwala na łatwe wyszukanie podstawowych informacji o OIU oraz umożliwia ich lokalizację na terenie Polski. Baza danych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana, dzięki czemu zapewniony jest dostęp do rzetelnych informacji o OIU funkcjonujących na rynku kolejowym.

– Przypominamy o obowiązku przekazania przez zarządzających OIU danych o obiektach do rejestru obiektów infrastruktury usługowej – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Obowiązek ten wynika z art. 36h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.) Zgodnie z przepisami ustawy, w rejestrze zbierane są dane adresowe dotyczące operatora, zarządzającego i operatora OIU, informacje o sieci kolejowej, z którą obiekt jest połączony oraz o usługach świadczonych w obiekcie.

 

Na potrzeby aplikacji zbierane są również  m.in.  dane o geolokalizacji obiektu. Nawigacja w systemie jest intuicyjna – użytkownik w czterech zakładkach – obiekt infrastruktury usługowej, lokalizacja, charakterystyka techniczna obiektu, dane kontaktowe, wprowadza wymagane informacje. W aplikacji należy zgłaszać również zmiany w zasadach udostępniania zarządzanych obiektów.

Interaktywna mapa OIU znajduje się w dziale Obiekty infrastruktury usługowej portalu dane.utk.gov.pl.

Informacja: Urząd Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz