Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Dwa miliardy na pasażerski tabor kolejowy

Ponad 2 mld złotych – tyle wynosi pula środków, które Unia Europejska przeznaczy na kolejowe inwestycje taborowe w Polsce. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zapowiedziało nabór wniosków w komponencie E – związanym z pasażerskim taborem kolejowym.

Wsparcie w ramach Krajowego Programu Odbudowy mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące inwestycji w pasażerski tabor kolejowy do przewozów regionalnych. Tabor powinien być zeroemisyjny/elektryczny oraz wyposażony w europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

  • przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich
  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia

Wnioski w konkursie składać będzie można od 2 do 31 maja 2023 r. Na wsparcie przedsięwzięć w ramach programu UE przeznaczyła 2 162 032 705,00 zł.

Maksymalny poziom wsparcia UE dla przedsięwzięcia wynosi do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 30 880 000 zł za jeden pojazd.

Składanie wniosków

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wraz z załącznikami należy sporządzić i złożyć w aplikacji WOD2021 (zgodnie z Instrukcją, stanowiącą załącznik do Regulaminu).

Data wpływu wniosku o objecie przedsięwzięcia wsparciem jest rozumiana jako termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej do JW w aplikacji WOD2021.

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, który podany jest do publicznej wiadomości na internetowej JW (www.cupt.gov.pl).

Pytania dotyczące procedury wyboru przedsięwzięć oraz składania wniosków w ramach konkursu można przesyłać na email: kpo-taborkolej@cupt.gov.pl.

Dodaj komentarz