Aktualności

UE współfinansuje rozbudowę warszawskiego metra

Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln euro z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej.

Dla Komisji Europejskiej miasta to ośrodki rozwoju i innowacji, ale równocześnie ośrodki wymagające innowacyjnych działań, skupiających się na walce z zanieczyszczeniami powietrza czy zatorami komunikacyjnymi. Dlatego też KE w ramach polityki spójności realizuje ogólnounijne cele niskoemisyjnej mobilności i poprawia jakość życia osób dojeżdżających do pracy.

Przyjęty przez Komisję Europejską projekt dotyczy współfinansowania rozbudowy linii metra nr II, która łączy wschodnią i zachodnią część miasta.

W komunikacie prasowym KE komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: „Zrównoważona mobilność miejska ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w naszych miastach. Dzięki inwestycji w rozbudowę warszawskiego metra zachęcamy mieszkańców do zmiany nawyków, rezygnacji z samochodu i korzystania z dostępnego szybkiego i nowoczesnego systemu transportu publicznego”.

Inwestycja o wartości 432 mln euro posłuży sfinansowaniu budowy sześciu nowych stacji metra: „Trocka”, „Targówek”, „Szwedzka”, „Księcia Janusza”, „Młynów” i „Płocka” na odcinku zachodnim. Sfinansowana zostanie również budowa terminalu technicznego, zakup trzynastu nowych pociągów oraz prace przygotowawcze do dalszej rozbudowy linii.
Prace mają zostać zakończone do listopada 2019 r.