Aktualności

Inwestycje infrastrukturalne na Warmii i Mazurach

Na spotkaniu, które obyło się 9 stycznia 2017 r. w Ełku, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podsumował najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na Warmii i Mazurach oraz przedstawił plany inwestycyjne na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyli także: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel oraz dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosław Nicewicz.

Wiceminister Szmit podkreślił, że najważniejszym celem jest stworzenie przyjaznej infrastruktury, umożliwiającej sprawną komunikację nie tylko w obrębie regionu, ale przede wszystkim całego kraju. „Do końca obecnej kadencji znacząco zmniejszymy wykluczenie komunikacyjne w województwie warmińsko-mazurskim. Powstaną kluczowe odcinki dróg S7 i S51 oraz S61 Via Baltica. Nasze hasło to Łączymy Polskę” – zaznaczył.

W czasie konferencji przedstawiono informacje na temat stanu realizacji najważniejszych inwestycji, m.in. harmonogram prac w ramach Via Baltica. Prezes PLK Ireneusz Merchel poinformował o aktualnie prowadzonych i planowanych inwestycjach kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach Krajowego Programu Kolejowego w regionie, tylko z listy podstawowej, zostaną zrealizowane zadania o wartości 1,5 mld zł, m.in. remonty linii: nr 38 EłkKorsze, nr 216 DziałdowoOlsztyn, nr 219 Ełk – Szczytno, nr 221 Gutkowo – Braniewo oraz nr 220 Olsztyn – Gutkowo. Lista rezerwowa obejmuje dwa projekty o wartości około 750 mln zł, to prace na linii kolejowej E75 na odcinku BiałystokSuwałki – Trakiszki (gr. państwa) z programu CEF oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo (RPO). Krajowy Program Kolejowy w województwie warmińsko-mazurskim przewiduje 7 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł.

Dodaj komentarz