Aktualności

Inwestycje infrastrukturalne na Warmii i Mazurach

Na spotkaniu, które obyło się 9 stycznia 2017 r. w Ełku, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podsumował najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na Warmii i Mazurach oraz przedstawił plany inwestycyjne na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyli także: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel oraz dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosław Nicewicz.

Wiceminister Szmit podkreślił, że najważniejszym celem jest stworzenie przyjaznej infrastruktury, umożliwiającej sprawną komunikację nie tylko w obrębie regionu, ale przede wszystkim całego kraju. „Do końca obecnej kadencji znacząco zmniejszymy wykluczenie komunikacyjne w województwie warmińsko-mazurskim. Powstaną kluczowe odcinki dróg S7 i S51 oraz S61 Via Baltica. Nasze hasło to Łączymy Polskę” – zaznaczył.