Aktualności

Posiedzenie Rady Ekspertów ds. realizacji inwestycji kolejowych

Drugie posiedzenie Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych odbyło się 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Podczas obrad podjęto dyskusję na temat postulatów sformułowanych przez Grupy Robocze działające w ramach Forum Inwestycyjnego: Projektant, Inżynier i Kryteria Wyboru. Wskazano, że część postulatów została już wprowadzona w życie, wciąż jednak pozostaje jeszcze kilka kwestii spornych, koniecznych do wypracowania na kolejnych posiedzeniach Rady. Do zagadnień tych należy m.in. model płatności dla Inżyniera, jednolita interpretacja obowiązujących przepisów prawnych, certyfikacja przedsiębiorstw (uczestników postępowań przetargowych) czy też kryterium wyboru ofert w postępowaniach dotyczących dostępności linii kolejowej.

Dodaj komentarz