Aktualności

Warszawskie adresy Reymonta

W 93. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Reymonta – pisarza, noblisty, człowieka związanego z koleją, uczczono jego pamięć. Było to już ostatnie w 2018 roku spotkanie z cyklu spotkań przybliżających sylwetki wybitnych kolejarzy. Projekt powstał dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jak co roku, 5 grudnia, przy grobie Władysława Stanisława Reymonta na Starych Powązkach w Warszawie, spotkali się wszyscy, którym pisarz jest bliski. Obecne były reprezentacje z Lipiec Reymontowskich, szkół z całej Polski noszących imię Reymonta oraz kolejarzy, w imieniu których przybyli, m.in.: Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Jacek Prętki z Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a także Marek Moczulski z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy ruszono szlakiem grobów ludzi związanych z Reymontem – światełka zapalono na grobach, m.in. matki pisarza, Władysława Hańczy (słynnego odtwórcy roli Macieja Boryny) a, z inicjatywy Marka Moczulskiego, spacer zakończono przy grobie Stanisława Wysockiego, projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, na której Władysław Stanisław Reymont przepracował trzy lata (choć z przerwami).
Dla upamiętnienia wybitnego pisarza i, nieco mniej wybitnego, kolejarza Władysława Stanisława Reymonta, Joanna Trybuchowska, z Fundacji Grupy PKP, przygotowała także spotkanie, które poprowadzili Maria Balicka wraz z Markiem Moczulskim. Przypomnieli oni warszawskie adresy Reymonta, m. in. Bazylikę Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, w której ławach pisał swoje pierwsze teksty do „Kuriera Warszawskiego” i gdzie w roku 1925 odbył się jego uroczysty pogrzeb; kamienice, w których wynajmował mieszkania oraz kamienicę przy ul. Górnośląskiej 16, którą wybudował dla siebie i swojej rodziny, a w której, tuż po zamieszkaniu, zmarł.
W ramach tegorocznego cyklu spotkań, wpisujących się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kolejarze uczcili 150. rocznicę urodzin Józefa Tymoteusza Nowkuńskiego (projektanta i budowniczego magistrali węglowej ŚląskGdynia, czyli największej inwestycji komunikacyjnej II RP) oraz 150. rocznicę śmierci Stanisława Wysockiego (projektanta i budowniczego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, pierwszej linii kolejowej na terenie Królestwa Polskiego).

Fundacja Grupy PKP

Dodaj komentarz