Raport z Polski Wydarzenia

Wytyczne dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji. UTK prowadzi konsultacje

Urząd Transportu Kolejowego opublikował projekt nowego wzoru wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz propozycje wskazówek ułatwiających jego wypełnienie. Do końca marca zainteresowani przedsiębiorcy branży kolejowej mogą przesyłać uwagi dotyczące obydwu dokumentów.

Projekt wzoru wniosku, razem z poradnikiem oraz formularz do zgłaszania uwag zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem https://www.utk.gov.pl/konsultacje.

Poradnik rozwiązuje problemy, z jakimi spotykają się wnioskodawcy. W szczególności podpowiada, w jaki sposób określić:

  • rodzaj i typ wyrobu;
  • charakterystykę wyrobu;
  • status infrastruktury, na której wyrób ma być eksploatowany;
  • załączniki do wniosku;
  • upoważnionego przedstawiciela producenta;
  • podstawę prawną.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 31 marca 2021 r. przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP lub na adres email: utk@utk.gov.pl.