Raport z Polski Wydarzenia

Wytyczne dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji. UTK prowadzi konsultacje

Urząd Transportu Kolejowego opublikował projekt nowego wzoru wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz propozycje wskazówek ułatwiających jego wypełnienie. Do końca marca zainteresowani przedsiębiorcy branży kolejowej mogą przesyłać uwagi dotyczące obydwu dokumentów.

Czytaj dalej >