Tabor Wydarzenia

Zasilanie „grawitacyjne” w pociągu. Czy to możliwe?

Wprowadzenie zasilania opartego na energii grawitacyjnej pozwoli na całkowite ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń oraz na ponoszenie znacznych oszczędności finansowych. Tym samym firma liczy, że do 2030 roku całkowicie zrezygnuje z używania oleju napędowego.

Technologia innowacyjnego zasilania docelowo ma być także skomercjalizowana i wykorzystywana właśnie w przemyśle ciężkim.