Wydarzenia

Zmiany dot. sprawozdań. UTK udostępnia moduł Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Urząd Transportu Kolejowego udostępnia branży kolejowej moduł Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KEB). Do systemu wprowadzane będą dane dotyczące sprawozdawczości, co pozwoli m.in. na wykrywanie i korektę ewentualnych błędów. Do tej pory informacje te trafiały bezpośrednio do UTK.

Moduł już jest dostępny. Za jego pośrednictwem można już wprowadzać dane za rok 2020. System pozwala także przeglądać wszystkie sprawozdania przesłane wcześniej do UTK oraz umożliwia ich korektę.

– Inne moduły systemu umożliwiają zgłaszanie zdarzeń kolejowych, zdarzeń podczas przewozów towarów niebezpiecznych oraz przekazywanie danych dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika kolejowego – informują przedstawiciele UTK na swojej stronie internetowej. – System posiada również narzędzia przeznaczone dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz dla użytkowników bocznic kolejowych.

Dodaj komentarz