Aktualności Konflikt w Ukrainie

150 generatorów dla Ukrainy

Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) przekazała Kolejom Ukraińskim 105 generatorów diesla. Sprzęt ma zapewnić ciągłość transportu pasażerskiego i towarowego.

Generatory dla Kolei Ukraińskich zakupiono w ramach Projektu Bezpieczeństwa Energetycznego.
Generatory dla Kolei Ukraińskich zakupiono w ramach Projektu Bezpieczeństwa Energetycznego.

Generatory energii elektrycznej dostarczono do Kolei Ukraińskich przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Urządzenia kosztowały łącznie około 2,7 miliona dolarów. Mają pomóc w zapewnieniu rezerwowego zaopatrzenia w energię elektryczną ponad 100 000 odbiorców i przyczyni się do sprawnego przewozu pasażerów i ładunków w obrębie Ukrainy.

– Generatory dostarczone przez USAID w ramach Projektu Bezpieczeństwa Energetycznego zostaną zainstalowane na kluczowych stacjach na głównych trasach pociągów pasażerskich i towarowych. Pomogą one Ukrzaliznycji w zapewnieniu rezerwowego zasilania podstacji trakcyjnych, automatyki kolejowej i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w utrzymaniu nieprzerwanej łączności operacyjnej i technologicznej z sąsiednimi operatorami systemu dystrybucyjnego – powiedział Ołeksandr Kubrakow, Wicepremier ds. Odbudowy Ukrainy.

 

Sieć kolejowa Ukrainy jest w pełni zintegrowana z sieciami krajów sąsiednich: Białorusi, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Generatory dostarczone przez USAID umożliwią Kolejom Ukraińskim nieprzerwany transport pasażerów i ładunków do i z Ukrainy.

Dodaj komentarz