Tabor Wywiady

Alstom TrainScanner – predykcja w praktyce [WYWIAD]

Użycie Train Scannera pozwala nam zaoszczędzić 20% czasu przeznaczonego dotychczas na wykonanie przeglądu, pozostałe czynności przeglądowe są wykonywane przez operatorów. Dzięki oszczędności czasu na przeglądach możemy zaangażować pracowników do wykonywania innych niezbędnych działań albo zoptymalizować istniejące procesy. W Alstom bazujemy na kulturze lead management, gdzie ciągłe doskonalenie jest jednym z naszych filarów. Ponadto, poprzez zaoszczędzenie czasu na podstawowych przeglądach możemy więcej rzeczy wykonać u siebie, szczególnie tych, które w tej chwili wykonują dla nas firmy zewnętrzne, jak np. przeglądy różnych podzespołów.  

Czy rozważa się dostosowanie skanera do przeglądów innych typów taboru?

TrainScanner to komercyjny produkt Alstom, jest już sprawdzony i gotowy do wdrożenia. Kolejne tego typu urządzenia dla floty Alstom są w trakcie realizacji – aktualnie jeden powstaje we Włoszech, następne będą w Kanadzie, Indiach i prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje to, do jak różnego typu taboru można dostosować TrainScannery, bo np. w Indiach będzie przeznaczony głównie dla lokomotyw. Jego możliwości są nieograniczone, możemy zmieniać układ kamer, laserów i przekonfigurować je, a przez to stosować skaner praktycznie do każdego taboru. 

Nasz TrainScanner jest pierwszym w Europie kontynentalnej, w Wielkiej Brytanii funkcjonują już takie dwa dla jednego typu taboru – Pendolino, które należą do operatora Virgin. Skaner, którego używamy obecnie w Polsce jest dużo bardziej zaawansowany od swojego poprzednika, który powstał kilka lat temu. Zostały wprowadzone dodatkowe opcje, jak pomiar grubości tarcz hamulcowych, wykorzystuje także bardziej precyzyjne lasery i kamery. Jestem przekonany, że z każdym kolejnym projektem możliwości skanera będą większe.