Wywiady

M. Syldatk: Korzyści z inwestycji są widoczne [WYWIAD]

Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy w firmie SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k., ocenił konferencję „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz omówił korzyści związane z inwestowaniem w nowy sprzęt.

Panie Dyrektorze, SOSNOWSKI był partnerem konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”. Jak Pan oceni jej przebieg?

Firma SOSNOWSKI uczestniczy w konferencjach orgaznizowanych przez izbę kolei od ponad 10 lat będąc także jej członkiem. Konferencję w Mrągowie, pomimo organizowania jej w szczególnie trudnym okresie spowodowanym COVID-19, można zaliczyć do bardzo udanych. Spotkanie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym jak zwykle zostało przygotowane przez izbę niezwykle profesjonalnie, na wysokim poziomie i z zastosowaniem wszelkich środków ochrony związanych z pandemią. Podczas konferencji najbardziej doceniliśmy możliwość zaprezentowania naszej firmy innym uczestnikom oraz zapoznania się z ofertą naszych potencjalnych odbiorców wyposażenia obsługowo-serwisowego, ale także konkurencji.

Czy jako wystawca zrealizowała swoje cele i pomysły w ramach konferencji?

Można powiedzieć, że wszystko, co sobie zaplanowaliśmy na konferencję Modernizacji Taboru Szynowego, zostało zrealizowane w 100%. Jednakże po każdej konferencji i analizie tego, co zaprezentowali prelegenci, nasuwają się nowe pomysły i wyzwania. Każde takie spotkanie, także i ta konferencja, pokazuje, że mnóstwo rzeczy jest jeszcze do zrobienia i ulepszenia. Trudno byłoby dojść do takich wniosków bez możliwości dyskusji z użytkownikami naszych urządzeń, których to mieliśmy sposobność spotkać w Mrągowie.

W czasie prezentacji wymienił Pan korzyści płynące z zainwestowania w nowe rozwiązania technologiczne zaplecza serwisowego. Czy może je Pan przybliżyć?

Skupiłem się na korzyściach, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo, są widoczne na każdym kroku, a ich spektrum jest niezwykle szerokie. Począwszy od satysfakcji załogi, której stanowiska pracy stają się bezpieczne, bardziej ergonomiczne i spełniają najbardziej rygorystyczne normy i wymagania pod względem: oświetlenia, hałasu czy chociażby odpowiedniej temperatury pomieszczenia, po ochronę środowiska w zakresie minimalizacji emisji LZO (Lotnych Związków Organicznych) w lakierniach, czy też zamknięte obiegi wody minimalizujące jej zużycie oraz zapewniające odpowiednie oczyszczenie przed zrzutem do układu kanalizacji w przypadku myjni. Nowoczesne rozwiązania dodatkowo pozwalają przyśpieszyć poszczególne procesy, zarówno obsługi codziennej, tj. mycia, tankowania piaskiem, przeglądu urządzeń zainstalowanych na pojeździe, jak i serwisowej. Dzięki mobilnym podnośnikom, obrotnicom, żurawiom, suwnicom, prasom i profesjonalnym obrabiarkom oczekiwany efekt końcowy jest osiągany znacznie szybciej, a końcowe rezultaty spełniają najbardziej rygorystyczne normy. Pozostaje jeszcze wspomnieć o aspekcie wydaje się najważniejszym, tj. zadowolonych pasażerach, którzy mogą korzystać z niezawodnego i czystego taboru, do którego chcą częściej wracać.

Gdzie i u kogo znajdziemy, mówiąc kolokwialnie, sprzęt od Sosnowskiego?

Podczas prezentacji przywołałem aktualnie realizowane w Polsce projekty związane z budową nowych lub też modernizacją istniejących zapleczy obsługowo-serwisowych. W odróżnieniu od tego, co działo się 5, 10 lat temu, mamy ogromny progres i mnóstwo inwestycji. W tej chwili powstają nowe zaplecza m.in. PKP Intercity Remtrak w Libiszowie, Kolei Wielkopolskich w Wągrowcu, PKP Intercity we Wrocławiu, Warszawie. Magtrain w Chrzanowie oraz mnóstwo hal jest modernizowanych przez takie spółki, jak Polregio, Intercity, DB Schenker oraz inne. Firma SOSNOWSKI wspierana przez wykwalifikowaną załogę oraz dysponująca szeroką gamą urządzeń dla tego rodzaju obiektów stara się uczestniczyć w każdej z tych inwestycji. Sprzęt SOSNOWSKIEGO będzie można niebawem zobaczyć w wielu nowych lokalizacjach i będzie go sporo, nawet nie sposób wszystkiego wymienić. Najbardziej interesujące, nowoczesne urządzenia, które dostarczamy to m.in. automatyczna myjnia wózków z zamkniętym obiegiem i podczyszczalnią, zapadnia wózków, stanowisko badania silników elektrycznych lokomotyw, obrotnice, lakiernia wózków oraz śrutownia całopojazdowa, które trafią do zaplecza firmy PKP Intercity Remtrak; malarnie całopojazdowe przyjazne dla środowiska z eliminacją LZO za pomocą węgla aktywnego do firmy PKP Intercity w Warszawie i Magtrain w Chrzanowie; podnośniki hydrauliczne na linię naprawy zestawów kołowych do DB Schenker w Rybniku; zestawy podnośników kolumnowych mobilnych do Polregio, Magtrain, Remtrak, MPK Olsztyn. Przywołałem kilka naszych obecnych realizacji, ale jest ich znacznie więcej. Korzystając z okazji chciałbym podziękować naszym partnerom za zaufanie i zapewnić, że mogą na nas polegać zarówno podczas realizacji, jak i podczas późniejszej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej dostarczonego wyposażenia.