Publikacje Firm Raport z Polski

ENIKA – badania gwarantujące jakość

Od ponad 25 lat firma Enika dostarcza kompletne wyposażenie elektryczne i energoelektroniczne przeznaczone dla nowych i modernizowanych tramwajów różnych producentów.

Dzięki szerokim kompetencjom i ogromnemu doświadczeniu firma oferuje wysokiej jakości urządzenia oraz możliwość pełnej integracji wszystkich komponentów na pojeździe, zgodnie z wymaganiami Klienta.

Niezawodne i bezawaryjne urządzenia dla transportu publicznego w tym również taboru tramwajowego stanowią gwarancję bezpieczeństwa i zadowolenia pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Aby to osiągnąć należy przeprowadzić właściwe testy wyprodukowanych urządzeń. Dzięki temu wydłuża się również ich czas eksploatacji, a tym samym eksploatacji samych pojazdów. 

W 2020 roku Enika zrealizowała projekt rozbudowy uniwersalnych stanowisk badawczych znajdujących się w oddziale produkcyjnym w Złotnikach. Stanowiska te wykorzystywane są w trakcie badań powykonawczych seryjnie produkowanych urządzeń oraz testów prototypowych wyrobów.

Rozbudowane stanowiska badawcze w oddziale w Złotnikach w połączeniu z dotychczasowymi stanowiskami badawczymi w głównej siedzibie w Łodzi, stanowią ogromny potencjał, umożliwiający jednoczesne testowanie wielu urządzeń w bardzo szerokim zakresie. Dzięki prowadzeniu badań w dwóch lokalizacjach, uzyskaliśmy dużą wydajność i możliwość elastycznego reagowania na potrzeby Klienta oraz zapewniliśmy sobie i naszym Klientom bezpieczeństwo w przypadku zdarzeń losowych.

Celem projektu stanowisk badawczych było:

  • uzyskanie uniwersalnej i estetycznej formy stanowisk badawczych dużej mocy, pozwalających na automatyczne przyłączanie do testowanego urządzenia regulowanych źródeł zasilania do 1000 V oraz obciążeń o różnej mocy i charakterze pracy, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy,
  • zapewnienie dodatkowych stanowisk umożliwiających wykonywanie testów typu i bieżących badań m.in. przetwornic statycznych i falowników trakcyjnych o mocach znamionowych do 200 kW,
  • zintegrowanie nowych stanowisk z posiadanym wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie badań zaburzeń EMC przewodzonych i promieniowanych, w różnych warunkach pracy badanych urządzeń,
  • zapewnienie najwyższej jakości dzięki wydłużeniu czasu badania wszystkich urządzeń, uzyskanym przy zmniejszeniu pracochłonności, poprzez zautomatyzowanie i optymalizowanie procesu kontroli technicznej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

W efekcie projektu, infrastruktura Eniki w oddziale w Złotnikach została wzbogacona o następujące elementy:

  • szereg funkcjonalnych, konfigurowalnych stanowisk badawczych dedykowanych do testowania urządzeń,
  • uniwersalny zestaw obciążeniowy służący do przeprowadzania testów typów i bieżących badań falowników, składający się ze sprzężonych silników asynchronicznych, momentomierza, masy bezwładnej i przygotowanego miejsca do podłączenia dowolnego badanego silnika,
  • wydzielone pomieszczenie w którym umieszczono: rozdzielnie stycznikowe, dedykowane dla różnych napięć i mocy stanowiska obciążeniowe, zestawy obciążeń silnikowych i rezystancyjnych różnej mocy,
  • automatyczny system zarządzania stanowiskami, umożlwiający operatorowi intuicyjne konfigurowanie przeprowadzanych testów za pomocą paneli dotykowych przy każdym stanowisku.

Przedstawione w artykule stanowiska badawcze zostały w ostatnim czasie wykorzystane przez inżynierów firmy Enika do testów poprodukcyjnych wielu dostarczonych urządzeń, m.in. falowników trakcyjnych i przetwornic przeznaczonych do tramwajów: MF29, NF6D, N8C, RT6N1, T5B641. Obecnie stosuje się je do testowania stanu technicznego prawie każdego urządzenia energoelektronicznego wyprodukowanego w Enice, zanim dotrze do Klienta.

Dodaj komentarz