Publikacje Firm Raport z Polski

ENIKA – badania gwarantujące jakość

Od ponad 25 lat firma Enika dostarcza kompletne wyposażenie elektryczne i energoelektroniczne przeznaczone dla nowych i modernizowanych tramwajów różnych producentów.

Dzięki szerokim kompetencjom i ogromnemu doświadczeniu firma oferuje wysokiej jakości urządzenia oraz możliwość pełnej integracji wszystkich komponentów na pojeździe, zgodnie z wymaganiami Klienta.

Niezawodne i bezawaryjne urządzenia dla transportu publicznego w tym również taboru tramwajowego stanowią gwarancję bezpieczeństwa i zadowolenia pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Aby to osiągnąć należy przeprowadzić właściwe testy wyprodukowanych urządzeń. Dzięki temu wydłuża się również ich czas eksploatacji, a tym samym eksploatacji samych pojazdów. 

W 2020 roku Enika zrealizowała projekt rozbudowy uniwersalnych stanowisk badawczych znajdujących się w oddziale produkcyjnym w Złotnikach. Stanowiska te wykorzystywane są w trakcie badań powykonawczych seryjnie produkowanych urządzeń oraz testów prototypowych wyrobów.

Rozbudowane stanowiska badawcze w oddziale w Złotnikach w połączeniu z dotychczasowymi stanowiskami badawczymi w głównej siedzibie w Łodzi, stanowią ogromny potencjał, umożliwiający jednoczesne testowanie wielu urządzeń w bardzo szerokim zakresie. Dzięki prowadzeniu badań w dwóch lokalizacjach, uzyskaliśmy dużą wydajność i możliwość elastycznego reagowania na potrzeby Klienta oraz zapewniliśmy sobie i naszym Klientom bezpieczeństwo w przypadku zdarzeń losowych.